SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2021/2022
  
Microbiology in Monument Preservation - P320016
Title: Mikrobiologie v památkové péči
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: doctoral
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc.
Annotation - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)
Předmět poskytne studentům informace týkající se základní struktury mikrobiálních buněk, cytologických a morfologických vlastností bakterií, kvasinek a plísní v souvislosti s jejich výskytem na historických objektech (dřevo, papír, filmový materiál, stavby apod.). Studenti se seznámí se základními rysy metabolismu mikroorganismů, s dynamikou růstu a množení mikrobiálních populací a vlivem prostředí na jejich růst a množení. Součástí přednášek budou též metodiky stanovení mikroorganismů a event. možnosti inhibice růstu. Dále budou probrány i následky biodeteriorace vybraných historických materiálů.
Literature - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)

Z: Němec, M., Matulková, D.: Základy obecné mikrobiologie, muni PRESS, říjen 2015.

D: Články vybrané z databází Web of Science, Scopus a další literatura dle doporučení přednášejícího.

Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)
  • význam mikroorganismů v přírodě a průmyslu, rozdělení mikrobiologie, mikrobiologické názvosloví a taxonomie,
  • rozdělení mikroorganismů podle fysiologických vlastností, základní struktura mikrobiálních buněk: bakterie-

morfologie, cytologie a funkce jednotlivých struktur,

  • kvasinky: morfologie, cytologie, vegetativní rozmnožování, pohlavní rozmnožování. Chemické složení buněčné hmoty

kvasinek,

  • plísně: morfologie a cytologike, vegetativní a pohlavní rozmnožování, chemické složení buněčné hmoty plísní,
  • jednotlivé skupiny plísní podílející se na bioderioraci historických materiálů,
  • rysy metabolismu mikroorganismů a jejich technologický význam,
  • vliv prostředí na růst a množení mikroorganismů. Výživa: zdroje živin, přijímání živin mikrobiální buňkou. Teplota,

pH, vodní aktivita,

  • dynamika růstu a množení mikrobiálních populací: růstová křivka, růstová rychlost.

Course completion requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)

Ústní zkouška (100%) nebo písemná zkouška (100%) nebo jejich kombinace.

 
VŠCHT Praha