SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2021/2022
  
Sensors - P402007
Title: Senzory
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 3/0 [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: doctoral
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Král Vladimír prof. RNDr. DSc.
Interchangeability : D402012
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Pátková Vlasta (24.05.2018)
Předmět podává informace o fyzikálně chemických principech senzorů. Základní rozdělení a využití sensorů podle mechanismu sensorové odpovědi. Senzory používané v průmyslu, při monitorování životního prostředí a v klinické diagnostice.
 
VŠCHT Praha