SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
  
System Dynamics - P501008
Title: Systémová dynamika
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 3/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: doctoral
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc.
Interchangeability : D101001
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc. (12.12.2020)
Studenti se seznámí s metodologií pro modelování dynamických systémů, která jim umožní pochopit chování komplexních systémů. Znalosti si ověří při návrhu vlastního modelu pro vybraný problém.
Literature - Czech
Last update: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc. (11.12.2020)

Sterman, J. D., Business dynamics – System thinking and modeling for a complex world, McGraw-Hill, 2000, ISBN 0-07-231135-5.

Morecroft, J., Strategic modelling and business dynamics, Wiley, 2007, ISBN 978-0-470-01286-4.

Madachy, R. J., Software process dynamics, Wiley, 2008, ISBN 978-0-471-27455-1.

Syllabus - Czech
Last update: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc. (11.12.2020)

1. Motivy pro tvorbu dynamických modelů. Přínosy a omezení počítačových simulací pro řešení problémů.

2. Nalezení a popis kauzálních smyček v systému. Příklady na konkrétních problémech.

3. Distribuční hra – získání dat pro analýzu chování.

4. Rozbor výsledků a nalezení řešení problémové situace.

5. Typy prvků a vazeb v dynamických modelech.

6. Principy tvorby modelů systémové dynamiky. Simulace chování systémů a tvorba politik.

7. Dynamické chování systémů při omezených zdrojích.

8. Analýza dat získaných při simulaci chování systému.

9. Příklady konkrétních modelů a ukázka nalezení řešení se zaměřením na udržitelnost.

10. Návrh vlastního dynamického modelu. Výběr vhodného problému.

11. Konzultace návrhu modelu. Struktura modelu.

12. Konzultace návrhu modelu. Výsledky simulací,

13. Konzultace návrhu modelu. Validace.

14. Prezentace výsledků – hotového modelu.

Course completion requirements - Czech
Last update: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc. (11.12.2020)

Zkouška. Návrh modelu pro řešení konkrétního problému.

 
VŠCHT Praha