SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2021/2022
  
Sustainable Development in Company Management - P501011
Title: Udržitelný rozvoj v managementu firem
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 3/0, other [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: doctoral
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Veber Jaromír prof. Ing. CSc.
Interchangeability : D101001
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.12.2020)
The focus of this course, both in the interpretation and discussions with doctoral students, will be devoted to the penetration of sustainable development into managerial activities at all levels of management, especially business entities. The EU's green policy creates and will continue to create pressure to apply sustainable development in corporate activities and will mean a significant competitive advantage, strengthening the social prestige of companies, etc.
Aim of the course - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.12.2020)
  • získá přehled o vývoji péče o životní prostředí na podnikové úrovni
  • vyzná se v aktuálních manažerských přístupech zaměřených na péči o životní prostředí na podnikové úrovni
  • bude schopen monitorovat aktuální poznatky týkající se systémů environmentálního managementu, získávat poznatky typu best practice z předních firem na poli udržitelného rozvoje, na jejich základě bude schopen rozvíjet metodické přístupy a praktiky zaměřené:
* na šetrné nakládání s limitními zdroji (energiemi, vodou, surovinami),
* efektivní využívání disponibilních materiálních kapacit,
* vývoj výrobků ve smyslu Cradle to Cradle,
* cest recyklace, substituce problémových materiálů pro životní prostředí,
  • může fungovat ve výzkumných, či vývojových týmech věnujících se tématice digitální transformace, kde může poskytovat užitečné poznatky směrem k udržitelnému rozvoji,
  • bude schopen připravit a podílet se na realizaci programů posunu firemní kultury či výukových cyklů pro vyšší a vrcholový management ve směru New Green Deal,
  • posílí své prezentační a argumentační schopnosti z pronikání udržitelného rozvoje do managmentu pro účely představení svých výzkumných výstupů na konferencích, komunikaci se zadavateli grantů, popř. i pro účely osvětové činnosti
Literature -
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.12.2020)

Prakash, V Girgenti. G.: Winning the Green New Deal: Why We Must, How We Can Simon & Schuster 2020, ISBN 978-1982142438

Esty, C.,D, Simmons, P.,J.: The Green to Gold Business Playbook: How to Implement Sustainability Practices for Bottom-Line Results in Every Business Function, Wiley 2011, 978-0470590751

Business Strategy for Sustainable Development, International Institute for Sustainable Development, DIANE 1994, ISBN 9780788110481

Lyle, T., J.: Regenerative Design for Sustainable Development, Wiley 1996. ISBN 978-0471178439

Nidumolu, R., Prahalad, C., K., Rangaswami M., R.: Why Sustainability Is Now the Key Driver of Innovation, Harvard Business Review, IX/2009

Kramer, M.,R., Agarwal, R., Srinivas, A.: Business as Usual Will Not Save the Planet, Harvard Business Review, IV/2019

Syllabus -
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.12.2020)

1. History of environmental care at the company level: from efforts to dilute pollutants, through the focus on end effects, to recycling, sustainable development and approaches to its implementation

2. Development of managerial approaches and their codification

3. ISO 14001 - Environmental management systems: content, certification, dissemination rate, benefits

4. EMAS - Eco-Management and Audit Scheme, content, verification, dissemination rate, benefits

5. ISO 20121: 2012 - Event sustainability management systems - Requirements with instructions for use

6. ISO 50001 - Energy management system: content, certification, expansion rate, benefits

7. BS 8001: 2017 - Framework for the implementation of the principles of the circular economy in organizations. Guide

8. Expected shifts in production and technology with regard to sustainable development and their impact on business economics and management

9. Replacement of carbon energy sources in business practice

10. Replacements, ways of recycling plastic packaging and plastics [New Plastics Economy], Fashion Circular textiles], numerous building materials

11. Cradle to Cradle (C2C) product development: Health Product Declaration, C2C product certification,

12. Corporate "green" culture: avoid wasting energy, water, raw materials, sorting, recycling, composting, economics of extending life (bearings, tools, oils, lubricants, etc.), avoiding single use

13. Digitization in the service of sustainable development at the enterprise level

14. New trends in the field of sustainable development in company management

Course completion requirements -
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.12.2020)

The condition for successful completion of the course is the elaboration of a seminar paper, which will take the form of an article in order to link the theoretical basis with current issues. The second part is the student's ability to moderate a professional discussion on a selected topic, always on a given theory, approach, concept or problem.

 
VŠCHT Praha