SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Radiation Physics for Study of Monuments - P502002
Title: Radiační fyzika pro studium památek
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, other [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Musílek Ladislav prof. Ing. CSc.
Annotation - Czech
Studijní předmět je určen primárně pro studenty, kteří se v průběhu bakalářského nebo magisterského studia neseznámili s fyzikální problematikou záření, které je aplikováno při studiu artefaktů kulturního dědictví, ale ve své odborné práci budou při využití fyzikálních metod spolupracovat. Poskytuje proto základní informaci o druzích a zdrojích záření využívaného pro hlubší poznání historických uměleckých děl a dalších památkových předmětů a objektů. To znamená, že je předmět věnován především elektromagnetickému záření v energetickém rozsahu od infračerveného záření po záření gama a X, a dále neutronům. Pro úplnost jsou zmíněny i další druhy záření, v památkové péči bezprostředně nevyužívané, ze kterých ale vycházejí např. některé metody určování stáří, založené na přírodních radionuklidech.
Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Literature - Czech

Z: W. Loveland - D.J. Morrisey - G.T. Seaborg: Modern Nuclear Chemistry. Hoboken, Wiley 2017. ISBN 9780470906736.

Z: L. Musílek: Úvod do fyziky ionizujícího záření, Praha, SNTL 1979. DT 537.53/.59.

D: K.N. Muchin: Eksperimental'naja jaděrnaja fizika I, II. St. Petersburg, Laň 2009. ISBN978-5-8114-0738-5.

D: E.J. Hall: Radiation and Life. Oxford, Pergamon Press 1980. ISBN 0-08-020599-2.

D: Magill - J. Gally: Radioactivity, Radionuclides, Radiation. Berlin, Springer 2005. ISBN 3-540-21116-0.

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Syllabus - Czech

1. Struktura mikrosvěta – krystaly, molekuly, atomy, atomová jádra

2. Základní vlastnosti nejdůležitějších druhů elektromagnetického a korpuskulárního záření

3. Přírodní a umělé zdroje záření

4. Radioaktivní přeměna

5. Obecné charakteristiky interakce záření s látkou

6. Interakce těžkých nabitých částic s látkou

7. Interakce elektronů při průchodu látkou

8. Procesy interakce elektromagnetického záření

9. Procesy interakce neutronů s látkou, jaderné reakce s neutrony

10. Efekty vyvolané v látce ionizujícím zářením

11. Přehled možností využití různých druhů záření při studiu památek a v památkové péči

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Course completion requirements - Czech

ústní zkouška

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
 
VŠCHT Praha