SubjectsSubjects(version: 899)
Course, academic year 2021/2022
  
Doctoral colloquium II - P502005
Title: Doktorské kolokvium II
Guaranteed by: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering (502)
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0 other [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: doctoral
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Trojek Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing. (30.10.2020)
Cílem předmětu je prohloubení schopností studenta představit stav řešení své doktorské práce a prohloubit jeho schopnost správné argumentace při odborné rozpravě nad zvoleným tématem, navrženými postupy a prezentovanými výsledky. Student si připraví krátkou prezentaci, ve které představí stav řešení své dizertační práce a plán dalšího postupu. Součástí této prezentace bude také informace o jeho další odborné a tvůrčí činnosti (účast na odborných konferencích, publikační činnost, atd.) za uplynulé období.
Literature - Czech
Last update: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing. (30.10.2020)

Z:MOLNÁR, Z. Pokročilé metody vědecké práce. [Zeleneč]: Profess Consulting, 2012. Věda pro praxi (Profess Consulting). ISBN 978-80-7259-064-3.

Z:OCHRANA, F. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4200-0.

Z:BARNET, S. A Short Guide to Writing, Boston, Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-2058-8699-9.

Z:TULKA, J. Věda a vědecká metodologie I. Vyd. 3. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. ISBN 80-7194-523-4.

Z:ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě, Praha, Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5.

D:BOOTH, WAYNE C., GREGORY G. COLOMB, JOSEPH M. WILLIAMS, The Craft of Research, Chicago, University of Chicago Press, 2008. ISBN: 978-0-2260-

6566-3.

D:DAICHENDT J., Artist Scholar: Reflections on Writing and Research, Chicago, University of Chicago Press, 2011. ISBN: 978-1-8415-0487-2.

Scholarly Ethics and Publishing: Breakthroughs in Research and Practice, Hershey, USA 2019. ISBN: 978-1-5225-8057-7.

A dále odborná literatura ke konkrétnímu tématu vybíraná ve spolupráci se školitelem.

Course completion requirements - Czech
Last update: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing. (30.10.2020)

Presentace výsledků doktorské práce.

 
VŠCHT Praha