SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Corrosion and Conservation of Archival and Library Collections - S148066
Title: Corrosion and Conservation of Archival and Library Collections
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2011 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing.
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech

1. Biopolymery

2. Struktura, složení a vlastnosti dřeva.

3. Poškození a metody průzkumu dřeva.

4. Ochrana a konzervace dřeva, lepení, tmelení a povrchové úpravy dřeva

5. Vodou nasycené dřevo

6. Výroba a struktura papíru

7. Poškození papíru a metody stanovení jeho vlastností

8. Konzervace papíru

9. Přehled záznamových prostředků, mechanismy jejich poškození a konzervace

10. Fotografické materiály, jejich poškození a konzervace

11. Useň a pergamen - struktura, vlastnosti, výroba.

12. Poškození usní a pergamenů a jejich konzervace

13. Vodou nasycená useň

14. Barevná vrstva - pigmenty a pojiva

15. Poškození barevné vrstvy a její restaurování

Last update: Ďurovič Michal (21.09.2015)
 
VŠCHT Praha