Study Specialization: Laboratory - S453018
Title: Study Specialization: Laboratory
Guaranteed by: Dean's Office of Faculty of Chemical Engineering (453)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2011 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech

Předmět slouží k prohlubování technologických a materiálových znalostí, laboratorních dovedností a schopností propojení informací získaných v jednotlivých samostatných předmětech. Na závěr každé řešené úlohy odevzdává student protokol. Student pracuje na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky, Ústav kovů a korozního inženýrství, Ústav polymerů, Ústav chemie pevných látek a Ústav inženýrství pevných látek

Last update: KNOBLOCL (12.01.2012)