SubjectsSubjects(version: 896)
Course, academic year 2021/2022
  
x - V501002
Title: Ekonomické úlohy v matematice A
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:1
E-Credits: winter s.:1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Moll Ivo RNDr. CSc.
Annotation - Czech
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (03.09.2021)
Cílem kurzu je provázat a rozšířit studentům kurzů matematiky získané znalosti o schopnosti aplikace na ekonomické problémy tak, aby byli schopni lépe formulovat a řešit ekonomické úlohy.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (03.09.2021)

Aktivní účast a sebeevaluace závěrečným testem.

Syllabus - Czech
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (03.09.2021)

1. Formální jazyk matematiky jako předpoklad precizní formulace ekonomických problémů.

2. Funkce jedné proměnné používané v ekonomii a ekonomických modelech.

3. Výnosové a nákladové modely, průběhy funkcí, hledání optima výnosů, nákladů, zisku v peněžním i naturálním vyjádření.

4. Parametry rovnováhy v tržním prostředí.

5. Extrémy příjmových a výdajových funkcí.

6. Celkové, jednotkové a marginální veličiny. Význam použití.

7. Test a zpětná vazba.

8. -9. Posloupnosti a řady, limity, aplikace ve finanční matematice.

10. Ekonomický význam obsahu plochy sevřený dvěma a více křivkami.

11. Význam diferenenciálních rovnic 1. řádu s konstantními koeficienty a jejich řešení.

12. Význam diferenenciálních rovnic 2. řádu s konstantními koeficienty a jejich řešení.

13. Význam diferenenciálních rovnic n-tého řádu s konstantními koeficienty a jejich řešení.

14. Zpětnovazebný test.

 
VŠCHT Praha