SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
x - V501003
Title: Ekonomické úlohy v matematice B
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Moll Ivo RNDr. CSc.
Annotation - Czech
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (03.09.2021)
Cílem kurzu je provázat a rozšířit studentům kurzů matematiky získané znalosti o schopnosti aplikace na ekonomické problémy tak, aby byli schopni lépe formulovat a řešit ekonomické úlohy.
Syllabus - Czech
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (03.09.2021)

1. Vektory a matice ve strukturní analýze.

2. Distribuční modely v naturálním a peněžním vyjádření.

3. - 4. Optimalizace produkce v podnikovém prostředí s více než jedním produktem.

5. Metoda nejmenších čtverců v ekonomických modelech.

6. Mikroekonomická aplikace dvojného integrálu.

7. Zpětnovazebný test s evaluací.

8. Soustavy rovnic ve složeném úročení.

9. Soustava lineárních diferenciálních rovnic 1. řádu s konstantními koeficienty.

10. Význam diferenčních rovnic 1. řádu s konstantními koeficienty a jejich řešení.

11. Význam diferenčních rovnic 2. řádu s konstantními koeficienty a jejich řešení.

12. Význam diferenčních rovnic n-tého řádu s konstantními koeficienty a jejich řešení.

13. Příčiny omezujících výpovědních schopností ekonomických modelů.

14. Zpětnovazebný .

 
VŠCHT Praha