SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
  
x - V501004
Title: Ekonomická čeština pro cizince B
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Annotation - Czech
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (03.09.2021)
Absolvování kurzu umožní studentovi, jehož mateřským jazykem není čeština, snadnější práci s odborným ekonomickým a matematickým textem, orientaci v odborném vyjadřování a sníží jazykovou bariéru při studiu odborných předmětů.
Syllabus - Czech
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (03.09.2021)

1. Úvod do kurzu, opakování.

2. Test – zpětná vazba, stanovení silných a slabých stránek.

3. Ekonomický text - účetní pojmy z rozvahy, VZZ, CF.

4. Ekonomický text – účetnictví, specifika vyjadřování (ustálená slovní spojení).

5. Ekonomicko-matematická terminologie a vyjadřování finanční matematiky. Spojovací výrazy, souvětí a vedlejší věty.

6. Ekonomický text - problematika pohledávek, závazků, zvratná slovesa, trpný rod.

7. Ekonomický text - smluvní vztahy, vazby obchodního práva, modální slovesa.

8. Ekonomický text – management. Kolokace.

9. Ekonomický text - organizační uspořádání a činnost podniku. Hierarchie. Adjektiva.

10. -11. Zpětná vazba - vzájemná kontrola vlastního souvislého odborného textu studentů. Praktický nácvik vedení diskuze.

12. Ekonomický text - marketing a cenová politika. Účinné kladení otázek.

13. Opakování.

14. Závěrečný test.

Course completion requirements - Czech
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (03.09.2021)

Aktivní účast.

Závěrečný test.

 
VŠCHT Praha