SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Presentation skills - V832004
Title: Prezentační dovednosti
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 1/1, C+Ex [HT]
Capacity: winter:30 / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Holzhauser Petr RNDr. Ph.D.
Staněk Ondřej Ing.
Annotation -
This subject is focus on teaching presentation skills as well and their practicing. Firstly, students will learn how to make a structure of any presentation. Then student will learn about a meaning of body language during a speech with focus on gestures and manipulators. Inseparable part of the subject is also a regular practical part in which all students will practice all learnt knowledge.
Last update: Kubová Petra (17.08.2021)
Aim of the course -

Students will be able to:

1. Communication effectively to deliver a clear message

2. Create a clear structure of their presentation

3. Present in front of audience with clear structure and message

4. Evaluate other verbal presentation

5. Reduce using manipulators during their speeches

Last update: Kubová Petra (17.08.2021)
Literature -

R: Juláková, E. Jak řešit problémy při psaní odborných textů VŠCHT Praha, 2007.

R: Plamínek, J. Komunikace a prezentace Praha: Grada, 2008 80-247-2706-6.

A: Špinar, D. Tvoříme přístupné webové stránky Brno: Zoner Press, 2004 80-86815-11-0.

A: Zounek, J. Internet pro pedagogy Praha: Grada, 2001 80-247-0044-1.

A: Bradbury, A. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit Brno: C. Press, 2007 80-251-1622-7.

Last update: Kubová Petra (17.08.2021)
Syllabus -

1. Introduction of the subject

2. Creating a structure of a presentation

3. Body language during a verbal communication, gestures, manipulators

4. Structure of a feedback to another presentation, its meaning

5. Care of a voice and its training 1

6. Students prezentation

7. Students prezentation

8. Students prezentation

9. Students prezentation

10. Power point, data vizualization

11. Networking with new people during informal meetings

12. Care of a voice and its training 2

13. Students prezentation

14. Evaluation of the subject and feedback from students

Last update: Kubová Petra (17.08.2021)
Course completion requirements - Czech

Pro udělení zápočtu je nutné splnit následující 3 úkoly v souladu s pokyny od vyučujícího:

  • Připravit verbální projev a odprezentovat ho před ostatními
  • Upravit zadanou power pointovou prezentaci do lepší a srozumitelnější formy
  • Účastnit se krátkých prezentací na zadané téma během výuky

Last update: Kubová Petra (17.08.2021)
 
VŠCHT Praha