SubjectsSubjects(version: 913)
Course, academic year 2021/2022
  
Laboratory Technique - V832005
Title: Laboratorní technika
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 48 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=728
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Šimůnek Ondřej Ing. Ph.D.
Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Incompatibility : B101004, B101004Z, N101003, N101003A, N101503
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Šimůnek Ondřej Ing. Ph.D. (07.09.2021)
Tento předmět je určen pro studenty prvního ročníku, kteří během svého studia na střední škole neměli možnost absolvovat žádná laboratorní cvičení z chemie, nebo je absolvovali v minimálním rozsahu. Zde se studenti prostřednictvím zajímavých laboratorních úloh seznámí s nejdůležitějším laboratorním vybavením, osvojí si základní laboratorní operace a také důležité bezpečnostní návyky. Předmět slouží jako průprava pro povinná laboratorní cvičení, která budou studenti absolvovat v průběhu dalšího studia.
Learning resources - Czech
Last update: Šimůnek Ondřej Ing. Ph.D. (07.09.2021)

Návody k jednotlivým pracem budou studentům poskytnuty přímo na laboratorním cvičení. V elektronické podobě jsou k dispozici na adrese https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=728.

Syllabus - Czech
Last update: Šimůnek Ondřej Ing. Ph.D. (02.09.2021)

1. Vážení, odměřování kapalin, připrava roztoků, krystalizace, filtrace, sušení

2. Práce s kahanem, zahřívání, měření teploty, práce při vysoké teplotě, práce se sklem

3. Práce s plyny, práce při nízké teplotě, práce v intertní atmosféře

4. Extrakce, izolace z přírodního materiálu, chromatografie

5. Práce se zábrusovými aparaturami, práce s vakuem, destilace, sublimace

6. Elektrolýza, úpravy pH, srážení

Entry requirements - Czech
Last update: Šimůnek Ondřej Ing. Ph.D. (27.05.2022)

Před začátkem laboratorního cvičení si studenti samostatně prostudují materiály týkající se laboratorního skla a dalšího vybavení: https://e-learning.vscht.cz/mod/glossary/view.php?id=18018

Podmínkou pro zahájení kurzu je úspěšné absolvování testu z této problematiky.

Course completion requirements - Czech
Last update: Šimůnek Ondřej Ing. Ph.D. (07.09.2021)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro jeho udělení je absolvování vstupního testu z laboratorního vybavení, absolvování alespoň pěti laboratorních cvičení (ze šesti možných) a krátké přezkoušení z nabytých znalostí a dovedností.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,4 12
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,9 24
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,7 48
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha