SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Photography Basics - V832006
Title: Základy fotografie
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 16 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Annotation -
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (27.08.2021)
The course introduce to students both theoretical and practical aspects of photography and inspire them with an amazing world of scientific photography. The course is taught in the form of workshops. Students will learn basics of camera control, composition, common photographic techniques and postproduction under supervision of leading Czech scientific photographers. The course also includes thematic individual projects and their critical analysis in the classroom. The part of the course is also obligatory participation in UCT Prague’s photo competition.
Aim of the course - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (27.08.2021)

Absolvent předmětu se bude orientovat v základech fotografie a to prakticky i teoreticky, včetně základních postprodukčních úprav. Dále bude umět pořizovat kvalitní fotografie v přirozeném osvětlení v exteriérech i interiérech, rozpoznat běžné nedostatky fotografií a vědět jak se jim vyvarovat, orientovat se v terminologii a běžném fotografickém vybavení.

Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (27.08.2021)

Bude aktualizována podle požadavků lektorů.

Learning resources -
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (27.08.2021)

Electronic materials, presentations and hyperlinks.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (27.08.2021)

povinná docházka a svědomité plnění praktických úkolů

Syllabus -
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (27.08.2021)

1. Introduction, science and photography

2. Introductory photographic workshop

3. Basics of camera operation

4. Camera techniques workshop I.

5. Camera techniques workshop II.

6. Introduction to composition, common mistakes

7. Composition workshop I.

8. Composition workshop II.

9. Shooting in laboratory, natural lighting

10. Lighting workshop I.

11. Lighting workshop II.

12. Basic postproduction editing

13. Complete photo project preparation

14. Presentation of scientific, popular and art photography

Entry requirements - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (27.08.2021)

zájem o kvalitní propagaci vědy a výzkumu, vlastní fotoaparát (Předpokládá se vlastní fotografické vybavení. Není však nezbytné disponovat profesionální technikou. Vlastnictví DSLR je výhodou, ale jakýkoliv fotoaparát nebo mobil umožňující manuální nastavení clony a délky expozice je zcela dostačující.)

Registration requirements -
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (27.08.2021)

None.

 
VŠCHT Praha