SubjectsSubjects(version: 913)
Course, academic year 2021/2022
  
Science Photography II. - V832007
Title: Vědecká fotografie II.
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021 to 2021
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Annotation -
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (27.08.2021)
The content of this course follows the course Scientific Photography I. It is focused mainly on advanced techniques used in scientific photography such as macro and microphotography, time-lapse photography, artificial light sources in photography and product photography. More space is also devoted to photography postproduction.
Aim of the course - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (27.08.2021)

Absolvent předmětu získá přehled o pokročilých technikách používaných ve vědecké fotografii a potřebném vybavení. Rozšíří si také znalosti o práci se světlem a jeho chování na různých materiálech, fotografování velmi malých předmětů a fotografické dokumentaci dlouhodobých procesů.

Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (27.08.2021)

Bude aktualizována podle požadavků lektorů.

Learning resources -
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (27.08.2021)

Electronic materials, presentations and hyperlinks.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (27.08.2021)

povinná docházka a svědomité plnění praktických úkolů

Syllabus -
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (27.08.2021)

1. Macrophotography

2. Macrophotography workshop I.

3. Macrophotography workshop II.

4. Microphotography

5. Product photography, photography of instruments

6. Artificial light in photography I. - basic techniques

7. Artificial light in photography II. - glass and shiny surfaces

8. Techniques with a flash

9. Ultraviolet and infrared photography

10. Timelapse techniques

11. Outdoor photography - photography with drones

12. Advanced postproduction editting I.

13. Advanced postproduction editting II.

14. Photo project: laboratory work, scientific process

Entry requirements - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (27.08.2021)

Zájem o kvalitní propagaci vědy a výzkumu, vlastní fotoaparát

Vědecká fotografie I

(V případě zájmu je zápis po dohodě s garantem možný i bez absolvování Vědecké fotografie I)

Registration requirements -
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (27.08.2021)

Science Photography I.

 
VŠCHT Praha