SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Czech History of the Middle Ages and Early Modern Times - V832011
Title: České dějiny středověku a raného novověku
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: 24 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Tuček Jan Mgr. Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na hlavní problémy vývoje české společnosti (z hlediska sociálního, hospodářského i politického) středověku a raného novověku.
Last update: Čapek Adamec Martin (07.09.2022)
Syllabus - Czech

1. Prameny k českým dějinám. Základní přehled písemných pramenů a terminologie.

2. Knížecí nastolení a královská korunovace. Proměny přemyslovské státní ideologie a legitimity

panovnické moci I.

3. Knížecí nastolení a královská korunovace. Proměny přemyslovské státní ideologie a legitimity

panovnické moci II.

4. „Revoluce“ 13. století. Směry sociální, hospodářské a politické transformace.

5. Učení o trojím lidu - základní ideologie stavovské společnosti a sebereflexe české společnosti ve

středověku?

6. Formování a vývoj mocenského dualismu v českém prostředí I.

7. Formování a vývoj mocenského dualismu v českém prostředí II.

8. České město ve středověku a raném novověku.

9. Poddanství I.

10. Poddanství II.

11. Česká reformace I.

12. Česká reformace II.

13. Stavovská povstání a jejich důsledky.

14. Rekatolizace

Last update: Čapek Adamec Martin (07.09.2022)
 
VŠCHT Praha