SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Czech Language I - V834038
Title: Český jazyk I
Guaranteed by: Department of Languages (834)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:1
E-Credits: winter s.:1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět volitelný pro zahraniční studenty
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: Gebeltová Ivana Mgr.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The subject is focused on communication skills connected mainly with university environment.
Last update: Kubová Petra (11.07.2019)
Aim of the course -

Students will be able to :

  • use proper lexical, grammatical and stylistic skills
  • discuss different topics
  • make arguments in a discussion
  • write a text connected with their own study branch

Last update: Kubová Petra (11.07.2019)
Literature -

Z: Bischofová J.,Hasil J.,Hrdlička M.,Kramářová J.,Čeština pro středně a více pokročilé,Nakladatelství Karolinum,Praha,2011, 9788024617930

Bischofová J.,Hasil J.,Hrdlička M.,Kramářová J.,Pracovní sešit k učebnici Čeština pro středně a více pokročilé, Nakladatelství Karolinum,Praha,2007

Kestřánková, Hlínová, Pečený, Štěpánková, Čeština pro cizince, učebnice, úroveň B2, Edika 2013

Kestřánková, Hlínová, Pečený, Štěpánková, Čeština pro cizince, cvičebnice, úroveň B2, Edika 2013

Antošová, Pačesová, Filip, Sůvová, Soubor cvičení k české gramatice, Sova Libris 2012

Last update: Kubová Petra (11.07.2019)
Learning resources -

Materials prepared and recommended by the lecturer.

Last update: Kubová Petra (11.07.2019)
Syllabus -

1. Starting the course, program; Revision of tenses.

2. University studies - vocabulary, exercises.

3. Student´s life,aspect of verbs,Conjugation of difficult verbs.

4. Imperative; Future tense; Proverbs.

5. Chemistry - vocabulary, exercises.

6. Environment; Conditionals - present tense.

7. Ecology - vocabulary; Conditionals - past tense.

8. Use conditionals in simple sentences.

9. Conditionals in compound sentences; Conjuctions.

10. Healthy life style; Adjectives -using and formation.

11. Types of prepositions; Aspect of verbs.

12. Schools, education, universities; Verbs; Imperative forms.

13. Verbs with prefixes; Revision.

14. Test.

Last update: Kubová Petra (11.07.2019)
Registration requirements -

No study prerequisites.

Last update: Kubová Petra (11.07.2019)
Course completion requirements -

Active participation in seminars and passing the end-of-term credit test.

Last update: Kubová Petra (11.07.2019)
 
VŠCHT Praha