SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2019/2020
  
Czech Language II - V834039
Title: Český jazyk II
Guaranteed by: Department of Languages (834)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:1
E-Credits: summer s.:1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 16 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://volitelný předmět pro zahraniční studenty bakalářského studia
Guarantor: Gebeltová Ivana Mgr.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)
The course is focused on improving and expanding of communication skills connected with university studies, student´s life and university environment.
Aim of the course -
Last update: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Students will be able to :

  • use proper lexical, grammatical and stylistic skills
  • work with information given in written and spoken forms, react and present the information in written and spoken forms
  • present professional topic connected with their study branch

Literature -
Last update: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (03.07.2019)

Z: Bischofová J.,Hasil J.,Hrdlička M.,Kramářová J.,Čeština pro středně a více pokročilé,Nakladatelství Karolinum,Praha,2011, 9788024617930

Bischofová J.,Hasil J.,Hrdlička M.,Kramářová J.,Pracovní sešit k učebnici Čeština pro středně a více pokročilé, Nakladatelství Karolinum,Praha,2007

Kestřánková, Hlínová, Pečený, Štěpánková, Čeština pro cizince, učebnice, úroveň B2, Edika 2013

Kestřánková, Hlínová, Pečený, Štěpánková, Čeština pro cizince, cvičebnice, úroveň B2, Edika 2013

Antošová, Pačesová, Filip, Sůvová, Soubor cvičení k české gramatice, Sova Libris 2012

Learning resources -
Last update: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Materials prepared and recommended by the lecturer.

Teaching methods -
Last update: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Seminars.

Syllabus -
Last update: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

1. Modern communication, vocabulary. Revision - imperative, future.

2. Revision - conditionals, aspect of verbs. Presentation of students.

3. Career, vocabulary. Passive Voice in Czech language - forms, using.

4. Past participle - formation. Passive Voice in sentences.

5. Mobility, vocabulary. Forms of nouns.

6. Prepositions. Presentation of students.

7. One-member sentences, structure and formation.

8. Adverbs - formation,using in sentences.

9. Comparison of adverbs, irregular forms.

10. Comparison of adjectives, irregular forms.

11. Media, vocabulary. Adjectives - formation.

12. Presentation of students.

13. Revision.

14. Test.

Registration requirements -
Last update: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Czech Language I

Course completion requirements -
Last update: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Active participation in seminars and passing the end-of-term credit test.

 
VŠCHT Praha