SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Managerial Economics - V837003
Title: Manažerská ekonomika
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2019 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: 15 / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://kem.vscht.cz/predmety/maneko
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Klečka Jiří Ing. Ph.D.
Strachotová Dana Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The course provides students with the knowledge and skills of managerial economics which are a prerequisite for managerial and economic functions. Managerial Economics combines economic theory and methods of analysis and optimization. Teaching emphasis is on core business activities and variables (income, expenses, profit, efficiency) in relation to the ownership and capital structure of the company and the stages of a business life cycle.
Last update: Kubová Petra (01.05.2019)
Aim of the course -

Students will be able to:

Competently respond to business conditions and exploit future opportunities for business development

Comprehensively analyze financial statements and company management

Understand the nature and basic tasks of corporate activities

Last update: Kubová Petra (01.05.2019)
Literature -

R:Synek M. a kol.,Manažerská ekonomika,Grada Publishing,Praha,2011,978802473491

R:Synek M.,Kislingerová E. a kol.,Podniková ekonomika,C.H. Beck,Praha,2010,9788074003363

A:Grosová S. a kol.,Inženýrská ekonomika a management,VŠCHT Praha,Praha,2003,8070804300

A:Soukupová V.,Strachotová D.,Podniková ekonomika,VŠCHT Praha,Praha,2009,9788070807118

A:Strachotová D. a kol.,Sbírka příkladů z podnikové ekonomiky,VŠCHT Praha,Praha,2009,9788070807354

Last update: Kubová Petra (01.05.2019)
Learning resources -

http://kem.vscht.cz/predmety/maneko

Last update: Kubová Petra (01.05.2019)
Teaching methods - Czech

Každý učební blok (3 hodinový) se bude skládat z výkladu, diskuse, kvízů, řešení menších úloh a případových studií. Práce na případových studiích budou studenti realizovat po skupinách i samostatně. Cvičení z předmětu Manažerská ekonomika jsou organickou součástí každého učebního bloku, spočívají především v řešení příkladů a zadaných případových studií.

Last update: Kubová Petra (01.05.2019)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je ukončen písemnou zkouškou, která je podmíněna získáním zápočtu.

Zápočet spočívá v písemném testu. Test obsahuje minimálně 20 otázek s odpověďmi A-E, z nichž může být i více správných. K nalezení správné odpovědi bude student muset u některých otázek použít vlastní výpočet. Maximálně je možné získat 100 bodů, úspěšnost testu je dána hranicí 60 bodů.

Zkouška je ústní.

Last update: Strachotová Dana (19.09.2019)
Syllabus -

1.Enterprise, its functions and objectives

2.The effectiveness of the enterprise and its basic categories (factors of production, consumption of factors of production)

3.The effectiveness of the enterprise and its basic categories (business income, profit, efficiency)

4.The life cycle of the enterprise (founding, founding the budget)

5.The life cycle of the enterprise (growth, stabilization, rehabilitation and crisis)

6.The life cycle of the enterprise (extinction)

7.Property and capital construction of the enterprise

8.Organization of the enterprise

9.Business activities (functions) and their management

10.Purchase of the enterprise

11.Production of the enterprise

12.Sales of the enterprise

13.Financial and investment business activities

14.Financial analysis

Last update: Kubová Petra (01.05.2019)
Registration requirements -

no

Last update: Kubová Petra (01.05.2019)
 
VŠCHT Praha