Soft skills in use - V837004
Title: Soft skills pro praxi
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2019 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C [HT]
Capacity: 15 / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://kem.vscht.cz/predmety/softskills
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)
The course focuses on developing key skills needed in the beginning of graduates professional careers. The aim is to orient students in terms and conditions for their successful application in practice. The tutorial is aimed in practical application. All thematic blocks include the theoretical information and the application part, focused on delivering practical experience and recommendations. An essential part of teaching is the layout of diagnostics and application exercises in which graduates can verify their own abilities and skills, get feedback on their strengths and weak aspects and recommendations for its further development.
Aim of the course -
Last update: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Students will be able to:

Prepare and present a paper on a chosen topic.

Prepare for hard dealings and negotiation

Solve basic problems in teamwork.

Analyze and compare the applied techniques of individual and group problem solving.

Literature -
Last update: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

R:Fisher R.,Ury W.,Patton B.,Dohoda jistá, MANAGEMENT PRESS,Praha,1994,8085603489

R:Plamínek J.,Komunikace a prezentace,Grada,Praha,2012,9788024744841

A:Plamínek J.,Konflikty a vyjednávání,Grada,Praha,2012,9788024744858

A:Bělohlávek F.,Organizační chování, RUBICO,Olomouc,1996,8085839091

A:Milkowich G.T., Boudreau J.W.,Řízení lidských zdrojů, GRADA,Praha,1993,8085623293

A:Ury W.,Jak překonat nesouhlas, MANAGEMENT PRESS,1995,8085603837

A:Hroník F.,Poznejte své zaměstnance, ERA,1999,8086517209

Learning resources -
Last update: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

http://uem.vscht.cz/soft-skills

Teaching methods - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Výuka bude probíhat formou přednášek a cvičení, součástí bude prezentace vlastních referátů studenty a následná zpětná vazba k nim.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

V předmětu není průběžná kontrola studia

Syllabus -
Last update: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

1. Effective communication

2. Development of communication skills

3. Presentation skills and their development

4. Communication style

5. Hard dealings and negotiations

6. Argumentation and Persuasion

7. Psychological diagnostics used in tenders and evaluation programs

8. Evaluation programs in the organization and in tenders

9. Short Ice break technics, short presentation and communication games

10. Individual and group problem solving

11. Teamwork - concept of team roles

12. Time management

13. Recommendations for a successful adaptation

14. Complete Individual Feedback

Entry requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

znalost češtiny na úrovni umožňující běžné porozumění

Registration requirements -
Last update: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

no

Course completion requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Pro získání zápočtu je nezbytné zúčastnit se minimálně 9 přednášek a prezentovat zadaný referát.