SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
General and Inorganic Chemistry II - Z101006
Title: Obecná a anorganická chemie II
Guaranteed by: Department of Inorganic Chemistry (101)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2008
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (1000)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: ACH2
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Is interchangeable with: N101006, B101002, AB101002
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech

1. Atomové orbitaly. Problém 3d/4s. Molekulové orbitaly.

2. Periodický zákon. Vertikální a horizontální podobnosti, p-,d-, a f- kontrakce.

3. Sekundární hybridizace, symetrie molekul.

4. Vodík, vodíkové můstky, hydridy. Van der Waalsovy interakce a vzácné plyny.

5. Kyslík, Lewisova teorie kyselin a zásad. Acidita oxidů. Ozon. Peroxidy.

6. Halogeny, stabilita oxidačních stavů, elektrodové potenciály.

7. Chalkogeny, od nekovů ke kovům. Homo- a heterokatenace.

8. Dusík a fosfor. Vazebné možnosti prvků 2. A vyšších period.

9. Uhlík, křemík, bor. Architektura jednoduchých násobných a vícestředových vazeb.

10. Vazba v pevných látkách a jejich vlastnosti. Kovy, polovodiče, izolanty.

11. Základy krystalochemie. Strukturní typy.

12. Koordinační sloučeniny, geometrická a optická isomerie, symetrie.

13. Vazba a vlastnosti koordinačních sloučenin. Organokovové sloučeniny.

14. Vliv inertního páru a lanthanoidové kontrakce na chemické vlastnosti kovů.

Last update: SMIDOVAL (12.09.2005)
 
VŠCHT Praha