SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
Photography Techniques - Z106022
Title: Fotografické techniky
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Štajer Pavel Ing. CSc.
Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B148038, N106022
Examination dates   Schedule   
Literature - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (14.02.2006)

Neff. O., Březina J. Podhajský P.: Zpracování digitální fotografie. Institut digitální fotografie, Praha 2003.

Neff. O., Březina J. Podhajský P.: Fotografování s digitálním fotoaparátem II. Institut digitální fotografie, Praha 2003.

Syllabus - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (14.02.2006)

1. Fotografický přístroj, základní parametry klasického a digitálního fotopřístroje.

2. Vybavení pracoviště - ateliéru (osvětlení, pozadí atd.).

3. Úprava (využití přírodních) světelných podmínek.

4. Práce s bleskem, použití filtrů.

5. Příprava objektu (modelu).

6. Volba podmínek při fotografování objektů v exteriéru (architektura, apod.).

7. Mikrofotografie.

8. Fotografie v UV a IČ světle.

9. Zpracování obrazu (klasické i digitální fotografie), formáty digitální fotografie.

10. Archivace obrázků (klasické i digitální fotografie), archivační programy.

11. Videozáznam - příprava záznamu.

12. Videozáznam - střih, archivace.

13. Speciální techniky záznamu obrazu – fotogrammetrie.

14. Speciální techniky záznamu obrazu – termovize.

 
VŠCHT Praha