SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Fundamentals of Glass and Ceramic Technologies - Z107006
Title: Základy sklářských a keramických technologií
Guaranteed by: Department of Glass and Ceramics (107)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Matoušek Josef prof. Ing. DrSc.
Is interchangeable with: N107006, AB107004, B107004
Examination dates   Schedule   
Literature - Czech

Hlaváč J.: Základy technologie silikátů

Fanderlik: Vlastnosti skel

Last update: SMIDOVAL (21.02.2007)
Syllabus - Czech

1. Anorganické nekovové materiály - základní typy a jejich charakteristika

2. Základní látky a systémy, skelný a krystalický stav

3. Základy technologie anorganických skel - suroviny, tavení, tvarování, chlazení

4. Hlavní typy anorganických skel a jejich vlastnosti

5. Sklokeramické materiály, princip výroby, typy a vlastnosti

6. Struktura, fázové složení a vlastnosti keramických materiálů

7. Základy technologie keramických materiálů

8. Hlavní typy keramických materiálů a jejich vlastnosti

9. Keramika na bázi oxidů, karbidů a nitridů, konstrukční keramika

10. Anorganické nekovové povrchové vrstvy

11. Anorganické nekovové biomateriály

12. Žárovzdorné materiály - typy a vlastnosti

13. Základy technologie anorganických pojiv, mechanismy tuhnutí a tvrdnutí

14. Hlavní typy anorganických pojiv a jejich vlastnosti

Last update: SMIDOVAL (21.02.2007)
 
VŠCHT Praha