SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction of Study of Materials - Z108004
Title: Úvod do studia materiálů
Guaranteed by: Department of Solid State Chemistry (108)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc.
Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Is interchangeable with: N108004, AB108002, B108002
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: SMIDOVAL (07.02.2006)

1. Materiály - definice, rozdělení. Význam materiálů v historii

2. Chemická vazba a vnitřní struktura materiálů

3. Užitné vlastnosti materiálů-mechanické, elektrické, magnetické, optické,tepelné, chemické

4. Keramika

5. Skelné materiály

6. Polymery - příprava, struktura, vlastnosti

7. Termoplasty, kaučuky, pryskyřice

8. Vodiče, polovodiče, izolanty, supravodiče

9. Materiály s optickými a magnetickými vlastnostmi

10. Kovy - železo

11. Neželezné kovy

12. Stavební materiály

13. Speciální a kompozitní materiály

14. Degradace materiálů

 
VŠCHT Praha