SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2021/2022
  
Basic Pharmacology - Z111024
Title: Základy farmakologie
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Buchar Evžen RNDr. CSc.
Is interchangeable with: B111005, N111024
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.02.2006)

1. Osud léčiva v organismu - základní farmakologické pojmy.

2. Receptorová teorie - afinita, aktivita, dualismus.

3. Účinky léčiv. Faktory modifikující účinky léčiv. Interakce.

4. Farmaka autonomního nervového systému I.

5. Farmaka autonomního nervového syntému II.

6. Farmaka potlačující bolest I.

7. Farmaka potlačující bolest II.

8. Antiflogistika - antirevmatika.

9. Diuretika.

10. Antihypertenzíva.

11. Látky zasahující do imunitních dějů.

12. Hormony.

13. Psychofarmaka.

14. Antibiotika.

 
VŠCHT Praha