SubjectsSubjects(version: 899)
Course, academic year 2021/2022
  
Informatics and Chemistry: Semestral Project II - Z112027
Title: Semestrální projekt oboru informatika a chemie II
Guaranteed by: Department of Informatics and Chemistry (143)
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/6 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Informatici
Is interchangeable with: N112027
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (14.02.2006)

Projekt rozvíjí znalosti a dovednosti získané při tvorbě Projektu I. Každý student se zaměří na specifické odborné téma, o kterém shromáždí všechny dostupné informace, a tyto informace bude prezentovat formou webového portálu. Cílem předmětu je seznámit studenta s možnostmi využití informační techniky při komplexním sběru a vyhodnocení informací. Důraz bude kladen na přehlednost prezentovaných informací, která bude ověřována vzájemným hodnocením studenty.

 
VŠCHT Praha