SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2021/2022
  
Art History of the Middle Ages II - Z148024
Title: Dějiny umění středověku II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2008
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Altová Blanka PhDr. Ph.D.
Is interchangeable with: N148024
Examination dates   Schedule   
Literature - Czech

Gombrich E.H.: Příběh umění, Agro, 1995.

Pijoan J. Dějiny umění, Knižní klub, 2000.

kol. Dějiny českého výtvarného umění I, Academie, 1984

kol.: Uměná a lidstvo, encyklopedie Larousse, 1997.

Ullmann E.: Svět gotické katedrály, Vyšehrad, 1987

Last update: SMIDOVAL (07.03.2007)
Syllabus - Czech

1. Gotika - geografický přehled a periodizace stylových fází.

2. Gotická architektura (kostely, hrady) - souvislost idejí a stavebních koncepcí .

3. Gotická katedrála jako obraz světa a nebeského Jeruzaléma.

4. Katedrální umění (sochařství, malba) a poutní cesty po Evropě.

5. Umění v době Přemyslovců v Čechách.

6. Kláštery jako kulturní a umělecká centra.

7. Evropská dvorská kultura vrcholného středověku.

8. Evropská měšťanská kultura vrcholného středověku.

9. Umění v době Lucemburků a husitství v Čechách.

10. Evropská architektura pozdního středověku.

11. Evropské malířství pozdního středověku.

12. Evropské sochařství pozdního středověku.

13. Ikonografie pozdního středověku.

14. Umělecké technologie pozdního středověku.

Last update: SMIDOVAL (07.03.2007)
 
VŠCHT Praha