SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Legislative and Administrative Aspects of Environmental Protection - Z240008
Title: Právní a správní aspekty ochrany životního prostředí
Guaranteed by: Department of Environmental Chemistry (240)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Březina Milan Ing. CSc.
Is interchangeable with: M240008, N240008
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: SMIDOVAL (07.02.2006)

1. Vybrané pojmy z oblasti legislativy, legislativa životního prostředí všeobecně

2. Legislativa vodního hospodářství, základní zákony

3. Legislativa vodního hospodářství, prováděcí předpisy

4. Legislativa ochrany ovzduší, zákon

5. Legislativa ochrany ovzduší, prováděcí předpisy

6. Legislativa odpadového hospodářsví, zákon o odpadech, zákon o obalech

7. Legislativa odpadového hospodářsví, prováděcí předpisy k zákonům

8. Nakládání s chemickými látkami a přípravky, zákon

9. Nakládání s chemickými látkami a přípravky, prováděcí předpisy

10. Ochrana přírody, nakládání s geneticky modifikovanými organismy

11. Ochrana lesů a zemědělského půdního fondu

12. Ochrana nerostného bohatství, územní plánování a stavební řád

13. Státní politika životního prostředí

14. Systémy environmentálního managementu

 
VŠCHT Praha