SubjectsSubjects(version: 912)
Course, academic year 2021/2022
  
Introduction to Food Legislation - Z323006
Title: Úvod do potravinářské legislativy
Guaranteed by: Department of Food Analysis and Nutrition (323)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Old code: LMJ
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc.
Is interchangeable with: AB323004, N323006
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (07.02.2006)

1. Potravinové právo v ČR a EU: cíle a principy, oblasti státní regulace, vymezení základních pojmů, ochrana spotřebitele.

2. Struktura právních předpisů národních a evropských, legislativní procesy, informační zdroje

3. Technické požadavky na výrobky, technické normy, certifikační systém, bezpečnost výrobků a odpovědnost výrobce.

4. Zákon o potravinách, obecné povinnosti výrobců a distributorů, komoditní vyhlášky.

5. Mikrobiologické požadavky na potraviny a pokrmy, zásady pro činnosti epidemiologicky závažné

6. Podmínky používání přídatných látek, chemická kontaminace potravin, rezidua pesticidů a veterinárních léčiv

7. Pravidla pro označování potravin, informace na obalech, výpočet a uvádění výživové hodnoty

8. Potraviny pro zvláštní výživu, bioprodukce a biopotraviny

9. Kritické body ve výrobě potravin a systémy HACCP, systémy managementu bezpečnosti

10. Hygienické požadavky na výrobu / prodej potravin a pokrmů (SHP/SVP)

11. Veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu

12. Dozor nad jakostí a nezávadností potravin: právní základy, organizace a kompetence, postupy a informační systémy (RASFF)

13. Hodnocení jakosti a nezávadnosti potravin: odběry a vyšetřování vzorků

14. Požadavky na výrobní a zkušební zařízení a obaly, ochrana životního prostředí

 
VŠCHT Praha