SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Physical Chemistry I - Z403011
Title: Fyzikální chemie I
Guaranteed by: Department of Physical Chemistry (403)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://www.vscht.cz/fch/cz/vitejte/index.html
Guarantor: Chuchvalec Pavel doc. Ing. CSc.
Is interchangeable with: N403011, N403011A
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Předmět zahrnuje základní témata fyzikální chemie (základní pojmy a veličiny, stavové chování základy termodynamiky, termodynamika směsí), na která navazují témata z oblastí fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybraná témata z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty a problematika popisu rychlosti chemických reakcí.
Last update: SMIDOVAL (07.02.2006)
Literature - Czech

Novák J. a kol.: Fyzikální chemie – bakalářský kurz, VŠCHT Praha 2005

Atkins P.W.: Physical Chemistry, Oxford University Press 1998

Malijevský a kol.: Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha 2000

Last update: SMIDOVAL (07.02.2006)
Syllabus -

1. Basic terminology, thermodynamic system, thermodynamic process, state properties.

2. State behaviour of gases, equation of state of ideal gas. Real gas and its behaviour.

3. 1st law of thermodynamics. Internal energy, heat, work.

4. Enthalpy, heat of reaction, standard enthalpy of formation. Hess and Kirchhoff's laws.

5. 2nd law of thermodynamics, entropy. Entropy changes on selected processes.

6. Helmholtz and Gibbs energy, their significance. 3rd law of thermodynamics.

7. Partial molar quantities, activity, chemical potential, standard states.

8. Phase equilibria in single-component systems, Clapeyron equation.

9. Gibbs phase law, vapour-liquid equilibrium in ideal systems, phase diagrams.

10.Solubility of gases in liquids, equilibria in condensed systems.

11.Material balance of chemical reactions. Equilibrium constant. Equilibria in electrolyte systems.

12.Equilibrium composition. Reactions in gaseous phase.

13.Faraday´s law, galvanic cells, Nernst equation.

14.Basic terms of chemical kinetics, reaction rate, integration of rate equations.

Last update: SMIDOVAL (07.02.2006)
 
VŠCHT Praha