SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Chemical Engineering: Project - Z409004
Title: Chemicko-inženýrský projekt
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:1
E-Credits: summer s.:1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Is interchangeable with: N409004A, N409004
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech

1. Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Chemické inženýrství

2. na složitější problémy, tj. např. na problémy zahrnující několik jednotkových operací,

3. na problémy vyžadující k řešení přístupy odlišné od přístupů užívaných v základním

4. kursu chem. inženýrství atp. Problémy zadávané studentům k řešení simulují (na úrovni

5. obtížnosti odpovídající znalostem studentů) problémy, s jejichž řešením se absolventi

6. studia setkávají v provozní praxi. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách (obvykle

7. tříčlenných), aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Přístup k řešení je

8. komplexní: analýza problému, výběr metody řešení, vyhledání potřebných dat a vlastní

9. řešení problému. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky

10. práce obhajují při závěrečné diskusi s učitelem, který problém zadal a se kterým bylo

11. jeho řešení v průběhu semestru konzultováno.

Last update: SMIDOVAL (12.02.2007)
 
VŠCHT Praha