SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Enterprise Economics - Z437005
Title: Podniková ekonomika
Guaranteed by: Department of Economics and Management (437)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://www.vscht.cz/uer
Old code: PE
Note: enabled for web enrollment
Is interchangeable with: N437005A, N437005
Examination dates   Schedule   
Annotation -
.
Last update: ROZ437 (15.02.2006)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je zejména umožnit složit zkoušku z předmětu studentům, kteří to v standardním čase (zkouškové období zimního semestru) nestihli.

Last update: ROZ437 (07.02.2008)
Literature - Czech

Základní:

1. Soukupová V., Strachotová D.: Podniková ekonomika. VŠCHT Praha, 2005.

Rozšiřující:

1. Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika. Grada 2003. ISBN 80-247-0515-X

2. Holman R.: Ekonomie, C.H. Beck 2002, ISBN 80-7179-681-6

3. Tomek G.,Vávrová V.: Řízení výroby, Grada 2000 ISBN 80-7169-955-1

4. Macík K.: Moderní kalkulace nákladů, ČVUT 1996, ISBN 80-01-01208-5

5. Strachotová D., Botek M, Hradecký P.:Sbírka příkladů z ekonomiky výroby, VŠCHT Praha 2003, ISBN 80-7080-524-2

6. Grosová S., Paták M., Botek M.:Inženýrská ekonomika a management, VŠCHT Praha 2003, ISBN 80-7080-430-0

7. Mansfield E., Allen W.B., Roberty N.A., Weigelt K.: Managerial Economics, Tudory, Applications and Case. W.W.Norton Copany, New York 2002. ISBN 0-393-97677-7.

8. Samuelson W.F., Marks S.G.: Managerial Economics. Wiley, Boston 2003. ISBN 0-470-00044-9.

Last update: ROZ437 (15.02.2006)
Teaching methods - Czech

Pravidelné hromadné konzultace v knihovně ústavu každou sudou středu od 15:00 do 16:30 s Dr. Strachotovou, u které se studenti mají do konce února e-mailem přihlásit.

Last update: ROZ437 (07.02.2008)
Requirements to the exam - Czech

Studentům, kteří v některém z předchozích semestrů získali zápočet, bude tento zápočet uznán a mohou postoupit ke zkoušce.

Ostatní musí splnit pro získání zápočtu stejné podmínky, jako byly v zimním semestru.

Last update: ROZ437 (07.02.2008)
Syllabus -

1. Enterprise as a economic subject, influence of state, tax system

2. Asset, Equity and Debt Classification

3. Structure of Assets, Evaluation of Assets, Depreciations, Turnover

4. Structure of Equity and Debts, Financial Resources

5. Cost and Revenues, Cash-Flow Statement

6. Classification of Costs, Break-Even Point

7. Enterprise - Subject of Market, Sales, Profit, Price

8. Cost and Output Costing, Costing Use, Division Costing

9. Non-absorption Costing, Specific Costing Algorithm in Chemical and Food Industry

10. Production process and its structure, type of production, relationship of production process at the time, material accuracy

11. Basic items of the production process, performance indicators, standards and their position, material and energy in the production process

12. Production equipment, extensive equipment utilization, maintenance systems, intensive equipment utilization, throughput capacity, performance diagram

13. Labour utilization in the production process, operating standards, productivity of labour

14. Feasibility studies, innovations

Last update: SMIDOVAL (08.02.2005)
 
VŠCHT Praha