SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Fundamentals of Marketing Chemical Products - Z437022
Title: Základy marketingu chemických výrobků
Guaranteed by: Department of Economics and Management (437)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Is interchangeable with: B837002, N437022
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Marketing je jednou z rozhodujících podnikových aktivit, která přináší do podniku informace o potřebách a požadavcích zákazníků, trendech ve vývoji prostředí a konkurence a navrhuje a koordinuje tvorbu vhodných produktů a nástrojů marketingového mixu ku prospěchu zákazníků a zvyšování konkurenceschopnosti podniku. V předmětu je kladen důraz na porozumění požadavkům zákazníků především na průmyslových trzích, vyčlenění a výběru skupin zákazníků (segmentů) na trhu a tvorbu nabídky pro zákazníky pomocí nástrojů výrobkového, cenového, distribučního a komunikačního mixu. Teoretické poznatky jsou aplikovány na reálné podmínky chemických výrobků.
Last update: SMIDOVAL (07.02.2006)
Literature - Czech

Grosová S.: Marketing. Principy, postupy, metody. VŠCHT, Praha 2002

Mahin P.: Business to Business Marketing. Allyn and Bacon, 1991

Last update: SMIDOVAL (07.02.2006)
Syllabus - Czech

1. Podstata marketingu. Úloha marketingu v řízení podniku.

2. Marketingové prostředí - zákazníci, konkurence, zprostředkovatelé, makroprostředí.

3. Spotřební a průmyslové trhy.Nákup průmyslových zákazníků.

4. Segmentace trhu, hodnocení a výběr segmentů.

5. Umístění a odlišení nabídky podniku na trhu.

6. Výrobek - kvalita, balení, poradenské a aplikační služby.

7. Značka, jméno výrobku.

8. Vývoj a zavádění nových výrobků na trh.

9. Cena. Metody tvorby cen. Cenové nástroje.

10. Distribuce.

11. Komunikace - PR, podpora prodeje

12. Osobní prodej. Získání a udržení zákazníků.

13. Práce s klíčovými zákazníky.

14. Marketingový informační systém.

Last update: SMIDOVAL (07.02.2006)
 
VŠCHT Praha