Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Odborná a jazyková příprava ke studiu akreditovaných studijních programů - GoS (C-K837-0014)

  Odborná a jazyková příprava ke studiu akreditovaných studijních programů - GoS
  full-time
  Czech
  Jazyková a odborná příprava ke studiu na Ústavu ekonomiky a managementu je určena zahraničním uchazečům o studium akreditovaných bakalářských nebo magisterských programů na ÚEM VŠCHT a dalších českých vysokých školách, kteří si potřebují osvojit a zkonsolidovat jazykové znalosti a dovednosti, získat komunikativní kompetence a orientaci v základní terminologii svého budoucího programu.

  Jedná se odbornou a jazykovou přípravu ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy, organizovanou VŠCHT Praha jako veřejnou vysokou školou ve smyslu ust. § 64 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

  Výuka je organizována ve dvou semestrech. Začíná osvojením základních jazykových kompetencí. Vstupní jazyková úroveň je A0 (podle SERR).
  Hlavním cílem je připravit studenty
  - ke zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 (SERR), která je požadována většinou českých vysokých škol, pro vybrané obory pak ke zkoušce na úrovni C1;
  - dále k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
  - a na úspěšné zvládnutí VŠ studia
  Odborná a jazyková příprava ke studiu akreditovaných studijních programů
  červenec - leden; září - srpen
  16 - 24 hodin týdně; 4 - 5 dní v týdnu
  jazyková úroveň anglického jazyka minimálně A2 SERR;
  znalost latinské abecedy slovem i písmem;
  přihlašování prostřednictvím objednatele kurzu
  vyplnění a zaslání motivačního formuláře
  Pravidelná účast

   • shrink expand
    jiná
    závěrečná zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    nejsou uvedeny
   • shrink expand
    Nováková Irena Petra PhDr.
    Department of Economics and Management
    Department of Economics and Management
   • shrink expand
    2023/2024
    winter semester
    01.07.23
    2
    870 hours
    Předpokládaný konec výukového období - květen/červen 2024. V případě nutnosti lze prodloužit do 2024/08. Zkoušky lze skládat do 2024/08.
    Monday - Friday
   • shrink expand
    0 Kč / kurz
    cena stanovena smluvně s třetí stranou, objednatelem kurzu
   • shrink expand
    u objednatele kurzu
    Čápová Jitka Bc. DiS.
    jitka.capova@vscht.cz
    737 899 874
    13.04.2023 - 27.11.2023