Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Odborná a jazyková příprava ke studiu akreditovaných studijních programů - Unischool (C-K837-0014)

  Odborná a jazyková příprava ke studiu akreditovaných studijních programů - Unischool
  full-time
  Czech
  Jazyková a odborná příprava ke studiu na Ústavu ekonomiky a managementu je určena zahraničním uchazečům o studium akreditovaných bakalářských nebo magisterských programů na ÚEM VŠCHT a dalších českých vysokých školách, kteří si potřebují osvojit a zkonsolidovat jazykové znalosti a dovednosti, získat komunikativní kompetence a orientaci v základní terminologii svého budoucího programu.

  Jedná se odbornou a jazykovou přípravu ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy, organizovanou VŠCHT Praha jako veřejnou vysokou školou ve smyslu ust. § 64 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

  Výuka je organizována ve dvou semestrech. Začíná osvojením základních jazykových kompetencí. Vstupní jazyková úroveň je A0 (podle SERR). Ve druhém semestru jsou zařazovány odborné tematické bloky, prezentace a projektová výuka metodicky připravující na zvládnutí vysokoškolského studia.
  V rámci programu může být zařazena i konsolidace anglického jazyka a další odborné předměty dle volby účastníků.
  Hlavním cílem je připravit studenty
  - ke zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 (SERR), která je požadována většinou českých vysokých škol, pro vybrané obory pak ke zkoušce na úrovni C1;
  - dále k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
  - a na úspěšné zvládnutí VŠ studia
  Odborná a jazyková příprava ke studiu akreditovaných studijních programů
  září - květen (případně říjen - červen)
  16 - 24 hodin týdně; 4 - 5 dní v týdnu
  jazyková úroveň anglického jazyka minimálně A2 SERR;
  znalost latinské abecedy slovem i písmem;
  přihlašování prostřednictvím objednatele kurzu
  Pravidelná účast

   • shrink expand
    jiná
    závěrečná zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    nejsou uvedeny
   • shrink expand
    Nováková Irena Petra PhDr.
    Department of Economics and Management
    Department of Economics and Management
   • shrink expand
    2023/2024
    winter semester
    15.09.23
    2
    570 hours
    Předpokládaný konec výukového období - květen/červen 2024. V případě nutnosti lze prodloužit do 2024/08. Zkoušky lze skládat do 2024/08.
    Monday - Friday
   • shrink expand
    0 Kč / kurz
    cena stanovena smluvně s třetí stranou, objednatelem kurzu Unischool
   • shrink expand
    u objednatele kurzu
    Čápová Jitka Bc. DiS.
    jitka.capova@vscht.cz
    737 899 874
    13.04.2023 - 27.11.2023