Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  close

  Informace pro uchazeče do bakalářského studia, kteří dostali odklad na doložení maturitního vysvědčení:

  Dokumenty, které ještě máte doložit ke své přihlášce (odložené maturitní vysvědčení/doklad o absolvování studia), zasílejte na mailovou adresu referentky děkanátu příslušné fakulty. K přihlášce již dokumenty přiložit nelze.

  Pedagogické oddělení VŠCHT Praha

  Kořeny technické civilizace (C-K837-0024)

  Kořeny technické civilizace
  full-time
  Czech
  Program je zaměřen na vývoj moderní technické civilizace od 18. do poloviny 20. století, zejména na rozvoj vědy a s ním spojený vývoj zpracování a sdílení informací, rozvoj dopravních sítí a mobility. Kurz se věnuje mnohdy opomíjeným či už zapomenutým akcelerátorům civilizačního rozvoje, bez kterých by dnešní společnost neexistovala. Poskytuje ucelený obraz vývoje technologií a jejich vlivu na společnost, jejich kulturní reflexe a společenských dopadů.
  Součástí programu jsou přednášky a exkurze.
  Absolvent bude obeznámený s základními předpoklady rozvoje technické civitilizace. Bude schopen popsat souvislosti mezi technologických a společensko-ekonomickým rozvojem.
  Kořeny technické civilizace
  Středa od 4. 10., 16:00 - 17:50:
  1. Porthos inženýrem - technologie před nástupem parního stroje a šíření informací o nich
  2. Dělová hlaveň a parní stroj - carronáda Jamese Watta
  3. Zrození moderní encyklopedie - alfabetické uspořádání jako podmínka úspěchu
  4. Do čeho investovat? Boom stavby kanálů jako první dopravní sítě průmyslové revoluce
  5. Nástup železnice - parní stroj jako nástroj mobility
  6. Železniční čas - sjednocení času a prostoru; význam telegrafní sítě pro mapování Země
  7. Prodloužení časové osy existence Země - od Charlese Lyella k Charlesi Darwinovi
  8. Mobilita na oceánech - Isambard Kingdom Brunel
  9. Řiditelná vzduchoplavba a bezdrátová telegrafie
  10. Od technické utopie k technologické dystopii - Jules Verne a Herbert George Wells
  11. Exkurze do Národního technického muzea
  12. Exkurze do Národního zemědělského muzea
  20
  Ke studiu jsou přijímáni studenti, u kterých se předpokládá, že mají ukončené středoškolské vzdělání, případně střední odborné nebo podobné. Dalším předpokladem je skutečnost, že uchazeč pobírá starobní, případně invalidní důchod. Zaměstnání při důchodu není překážkou přijetí.

   • shrink expand
    aktivní účast
    písemný test
    Osvědčení o absolvování programu
    nejsou uvedeny
   • shrink expand
    Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
    Department of Economics and Management
    Department of Economics and Management
    Jankovcova 23, Praha 7
    Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
   • shrink expand
    2023/2024
    winter semester
    04.09.23
    1
    24 hours
   • shrink expand
    500 Kč / semestr
    Podle čl. 15 Řádu celoživotního vzdělávání Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schváleného dne 8.10.2014 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pod čj. MSMT-36662/2014-30 je stanoven poplatek za studium v programech U3V.

    Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 500 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.

    Poplatek za studium lze platit bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou na účet VŠCHT Praha.

    číslo účtu: 130 197 294/0300

    variabilní symbol: 837 82 5111

    specifický symbol: RČ posluchače
    osvobozeno
   • shrink expand
    On-line
    Šumová Hana
    sumovah@vscht.cz
    725999030
    12.09.2023 - 02.10.2023
    Přihlášku lze podat on-line nebo doručením vyplněného formuláře garantovi programu. Formulář je k dispozic na odkazu https://cv.vscht.cz/u3v/73073.
   • shrink expand