Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  close

  Informace pro uchazeče do bakalářského studia, kteří dostali odklad na doložení maturitního vysvědčení:

  Dokumenty, které ještě máte doložit ke své přihlášce (odložené maturitní vysvědčení/doklad o absolvování studia), zasílejte na mailovou adresu referentky děkanátu příslušné fakulty. K přihlášce již dokumenty přiložit nelze.

  Pedagogické oddělení VŠCHT Praha

  close

  Informace pro uchazeče do bakalářského studia, kteří nedělají přijímací zkoušky:

  • Vysvětlení symbolů uvedených u přihlášky do bakalářského studia najdete zde: Symboly
  • 17.6.2024 - 24.6.2024 zpracování výsledků Přijímacího řízení - v té době již nemusíte vidět předběžné výsledky.
  • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude rozesíláno od 24.6.2024.
  • Odvolání proti nepřijetí ke studiu lze podat až po doručení Rozhodnutí o nepřijetí (obdržíte písemně koncem června 2024).

  Pedagogické oddělení VŠCHT Praha

  U3V - S počítačem přátelsky od A do Z (C-K150-0003)

  U3V - S počítačem přátelsky od A do Z
  full-time
  Czech
  V kurzu S počítačem přátelsky od A do Z by se senioři, kteří se dosud s počítačem příliš nekamarádili, měli naučit používat jej pro své potřeby v běžném životě, pro komunikaci, i k práci s internetem. Kurz je zaměřen prakticky a klade důraz na zvládnutí práce na počítači do takové úrovně, která absolventům umožní dále své znalosti a dovednosti samostatně rozvíjet. Během kurzu si senioři prakticky vyzkouší i nainstalovat na počítač operační systém Windows a aplikace a vyměnit v počítači některé součástky (paměť, pevný disk, DVD mechaniku). Studenti se seznámí i s prací na chytrých mobilech a tabletech.
  Kromě níže uvedené náplně kurzu je možné do výuky zařadit i další kratší bloky dle zájmu studentů a náplň přizpůsobovat dle vývoje oboru. Přednášky jsou nahrávány a studentům jsou k dispozici v prostředí MS Teams.
  U3V - S počítačem přátelsky od A do Z
  4 semestry (po 14 týdnech), 2,5 hodiny týden

  1. semestr

  • Základy operačního systému MS Windows
  • Práce se soubory a složkami v počítači i na přenosných médiích
  • Základy práce s aplikacemi, které jsou součástí operačního systému
  • Elektronická pošta, pošta s přílohami, hromadná pošta.
  • Rizika při práci s e-mailem a internetem, viry, antivirové programy
  • Internet jako zdroj informací, hledání, ukládání informací, výstřižky
  • Internetové prohlížeče, mapy, slovníky, jízdní řády, překladače a jiné šikovné aplikace na internetu
  • Nákupy přes internet, platby kartou na internetu, internetové bankovnictví
  • Instalace Team Vieweru, MS Teams a práce s nimi, připojení do hodiny z domova
  • Komunikace po sítích, předávání velkých dokumentů (úschovna)
  • Zadání závěrečné práce za 1. semestr

  2. semestr

  • Opakování z 1. smestru
  • Práce s texty (MS Word, Open office Writer - srovnání), možnosti MS Wordu
  • Práce s obrázky, fotografiemi a jinými vloženými objekty
  • Možnosti automatizace dokumentů, používání šablon
  • Tisk dokumentů, převod do PDF a zpět.
  • Dokončení práce s textovými editory, některé další (pokročilejší) možnosti.
  • Práce s chytrými mobilními telefony a tablety, nastavení mobilu, přenos dat
  • Šikovné mobilní aplikace, instalace/odinstalace aplikací, čištění úložiště, antiviry, přenos souborů z/do počítače
  • e-knihy a jejich čtečky v počítači i na mobilu
  • Zadání závěrečné práce za 2. semestr

  3. semestr

  • Opakování z předchozích semestrů
  • Práce s tabulkovým kalkulátorem (MS Excel, Open office Calc)
  • Práce s tabulkami, formátování, tisky, tvorba grafů
  • Práce se seznamy, databázovými tabulkami, třídění, výběr dat, souhrny
  • Jednoduché výpočty, základní matematické nástroje Excelu
  • Propojení dat, grafů do textového editoru/prezentací
  • Použití pakovacích programů (Winzip, Winrar)
  • Vypalování souborů na DVD, rozdíl DVD-R x DVD-RW
  • Zálohování dat z počítače na externí disky
  • Zadání závěrečné práce za 3. semestr

  4. semestr

  • Opakování z předchozích semestrů
  • Prezentace na počítači
  • Využití existujících dokumentů, obrázků, grafů, fotek, hudby při tvorbě prezentací
  • Základy práce s obrázky, fotografiemi, hudbou
  • Stahování hudby do počítače z – různé možnosti
  • Animace, ozvučení, automatický běh prezentací; odesílání a komprimace prezentací
  • Instalace počítače: operačního systému, aplikací, odinstalování aplikace – praktické cvičení na testovacích počítačích
  • Částečné rozebrání počítače, výměna pevného disku, DVD mechaniky, paměti – praktické cvičení na testovacích počítačích
  • Komunikace přes počítač, sociální sítě (Skype, Facebook)
  • Opakování, doplnění a prohloubení znalostí z předchozích semestrů
  24
  akceptace přihlášky
  Ke studiu jsou přijímáni studenti, u kterých se předpokládá, že mají ukončené středoškolské vzdělání, případně střední odborné nebo podobné. Dalším předpokladem je skutečnost, že uchazeč pobírá starobní, případně invalidní důchod. Zaměstnání při důchodu není překážkou přijetí.

  Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 300 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.

   • shrink expand
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    nejsou uvedeny
   • shrink expand
    Valášková Zina Ing. CSc.
    Dean's Office of Faculty of Chemical Technology
    Department of Organic Technology
    Department of Organic Technology
    VŠCHT v Praze
   • shrink expand
    2024/2025
    winter semester, September
    12.09.24
    4
    140 hours
   • shrink expand
    300 Kč / semestr
    Podle čl. 15 Řádu celoživotního vzdělávání Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schváleného dne 8.10.2014 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pod čj. MSMT-36662/2014-30 je stanoven poplatek za studium v programech U3V.

    Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 300 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.

    Poplatek za studium lze platit bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou na účet VŠCHT Praha.

    číslo účtu: 130 197 294/0300

    variabilní symbol: 111825111

    specifický symbol: celé rodné číslo studenta
    osvobozeno
   • shrink expand
    on-line
    Department of Organic Technology
    Křivská Alena
    Šáchová Monika Ing.
    Alena.Krivska@vscht.cz
    220444167
    01.01.2024 - 30.05.2024
    přijímací řízení bude uzavřeno po naplnění kapacit
    akceptace přihlášky
   • shrink expand