Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  close

  Informace pro uchazeče do bakalářského studia, kteří nedělají přijímací zkoušky:

  • Vysvětlení symbolů uvedených u přihlášky do bakalářského studia najdete zde: Symboly
  • 17.6.2024 - 24.6.2024 zpracování výsledků Přijímacího řízení - v té době již nemusíte vidět předběžné výsledky.
  • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude rozesíláno od 24.6.2024.
  • Odvolání proti nepřijetí ke studiu lze podat až po doručení Rozhodnutí o nepřijetí (obdržíte písemně koncem června 2024).

  Pedagogické oddělení VŠCHT Praha

  Milestones in the Advancement of Technology (C-K837-0024)

  Milestones in the Advancement of Technology
  full-time
  Czech
  Architektura, životní styl a průmyslová revoluce

  Program je zaměřen na vývoj moderní technické civilizace od 18. do poloviny 20. století, zejména na rozvoj vědy a s ním spojený vývoj zpracování a sdílení informací, rozvoj dopravních sítí a mobility. Kurz se věnuje mnohdy opomíjeným či už zapomenutým akcelerátorům civilizačního rozvoje, bez kterých by dnešní společnost neexistovala. Poskytuje ucelený obraz vývoje technologií a jejich vlivu na společnost, jejich kulturní reflexe a společenských dopadů.
  Součástí programu jsou přednášky a exkurze.
  Absolvent bude obeznámený s základními předpoklady rozvoje technické civitilizace. Bude schopen popsat souvislosti mezi technologických a společensko-ekonomickým rozvojem.

  Kořeny technické civilizace
  "Středa od 20. 3., 16:00 - 17:50:
  1. Průmyslová architektura vstupuje na scénu (Joseph Paxton, Gustave Eiffel, Ferdinand Dutert)
  2. Co s odkazem minulosti ve světě a v Čechách? (Eugène Viollet-le-Duc, Josef Mocker, Kamil Hilbert)
  3. Hnutí Arts and Crafts a počátky secese (William Morris, Charles Francis Annesley Voysey)
  4. L`Art Nouveau, Modern Style, Jugenstil, Wiener Secession (Victor Horta, Hector Guimard, Charles Rennie Mackintosh, Peter Behrens, Joseph Maria Olbrich)
  5. Secese v Čechách (Friedrich Ohmann, Antonín Balšánek, Osvald Polívka)
  6. Nastupuje železobeton (Auguste Perret)
  7. Mezitím v Čechách: nástup moderny (Jan Kotěra, Josef Gočár)
  8. Ornament jako zločin (Adolf Loos a počátky funkcionalismu)
  9. Pražské specifikum: kubistická mezihra (Pavel Janák, Josef Chochol)"
  20
  Ke studiu jsou přijímáni studenti, u kterých se předpokládá, že mají ukončené středoškolské vzdělání, případně střední odborné nebo podobné. Dalším předpokladem je skutečnost, že uchazeč pobírá starobní, případně invalidní důchod. Zaměstnání při důchodu není překážkou přijetí.
  Předchozí účast na kurzu Kořeny technické civilizace I. není vyžadována.

   • shrink expand
    aktivní účast
    písemný test
    Osvědčení o absolvování programu
    nejsou uvedeny
   • shrink expand
    Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
    Department of Economics and Management
    Department of Economics and Management
    Milestones in the Advancement of Technology
    Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
   • shrink expand
    2023/2024
    winter semester
    20.03.24
    1
    24 hours
   • shrink expand
    500 Kč / semestr
    Podle čl. 15 Řádu celoživotního vzdělávání Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schváleného dne 8.10.2014 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pod čj. MSMT-36662/2014-30 je stanoven poplatek za studium v programech U3V.

    Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 500 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.

    Poplatek za studium lze platit bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou na účet VŠCHT Praha.

    číslo účtu: 130 197 294/0300

    variabilní symbol: 837 82 5111

    specifický symbol: RČ posluchače
    osvobozeno
   • shrink expand
    On-line
    Šumová Hana
    sumovah@vscht.cz
    725999030
    01.01.2024 - 31.03.2024
    Přihlášku lze podat on-line nebo doručením vyplněného formuláře garantovi programu. Formulář je k dispozic na odkazu https://cv.vscht.cz/u3v/73073.
   • shrink expand