Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2022/2023. However, the academic year for the next admission procedure is 2024/2025.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Rozhodování pro technické ředitele (C-K837-0009)

  Rozhodování pro technické ředitele
  full-time
  Czech
  Kurz poskytuje základní přehled ekonomicko-manažerských nástrojů využitelných při hodnocení investičních projektů. Zaměřuje se na vysvětlení jednotlivých úrovní managementu a jejich roli, dále na problematiku řízení procesů a jejich efektivitu (lean management). Rozhodování o investicích je multikriteriální, bude představen jednak vhodný nástrojový aparát tohoto posouzení, ale důraz bude věnován také na ekonomické posouzení výhodnosti investičních projektů. V závěru kurzu bude věnována pozornost aspektům samotné implementace pomocí metodiky DMAIC.

  Kurz je koncipován tak, aby technický ředitel v organizaci znal základní principy rozhodovací analýzy a byl schopen do hodnocení o investicích zahrnout i ekonomické aspekty. Při tom všem musí zohlednit organizační strukturu organizace a klíčové procesy a zvolené řešení pak do těchto procesů implementovat
  Rozhodování pro technické ředitele
  1. Řízení organizací a strategické rozhodování
  2. Procesní řízení a lean management
  3. Úvod do rozhodovací analýzy
  4. Ekonomické veličiny a jejich vztahy
  5. Investiční projekty a metody jejich hodnocení
  6. Vícekriteriální hodnocení variant
  7. Implementace zvoleného řešení pomocí DMAIC

  Výuka probíhá v pondělí od 16:00 do 20:00 1x za 14 dní (sudé týdny). Od 26. září.
  Učebna: Jankovcova 23, učebna 1B

  20
  Pro studenty doktorských studijních programů a studenty druhého ročníku magisterských studijních programů.
  Podmínkou přijetí je akceptace přihlášky.
  Účast na seminářích (min. 60 %).
  Seminární práce a její úspěšná obhajoba.
  Online test (min. 60 %).

   • shrink expand
    obhajoba závěrečné práce
    písemný test
    Osvědčení o absolvování programu
   • shrink expand
    Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
    Department of Economics and Management
    Department of Economics and Management
    Jankonvcova 23, Prague 7
   • shrink expand
    2022/2023
    winter semester, September
    26.09.22
    1
    28 hours
    7x pondělí od 16:00 do 20:00 1x za 14 dní (sudé týdny) od 26. 9. 2022
    Monday
    07.11.2022
    21.11.2022
    05.12.2022
    19.12.2022
    26.09.2022
    10.10.2022
    24.10.2022
   • shrink expand
    0 Kč / semestr
    Pro doktorandy VŠCHT a studenty závěrečných ročníků Mgr. studia VŠCHT zdarma.

    Výuka probíhá 7x pondělí od 16:00 do 20:00 1x za 14 dní (sudé týdny) od 26. 9. 2022
    osvobozeno
   • shrink expand
    online
    Department of Economics and Management
    Čápová Jitka Bc. DiS.
    jitka.capova@vscht.cz
    737 899 874
    01.09.2022 - 22.09.2022
   • shrink expand