Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Mikroskopická analýza aktivovaného kalu a plovoucích materiálů z ČOV (C-K217-0002)

  Mikroskopická analýza aktivovaného kalu a plovoucích materiálů z ČOV
  Lifelong learning programme - Interest-oriented
  Faculty of Environmental Technology
  full-time
  Czech
  Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodikou standardní mikroskopické analýzy aktivovaného kalu a plovoucího materiálu z ČOV. Tato zahrnuje vyhodnocení základní morfologických charakteristik vloček (velikost, tvar, struktury), druhového výskytu vyššího osídlení a četnosti a typového zastoupení vláknitých mikroorganismů, a to s použitím nativních i barvených preparátů (Gramovo a Neisserovo barvení). Výstupem kurzu je schopnost absolventa identifikovat a popsat separační problémy na ČOV a navrhnout jejich řešení v provozních podmínkách.
  Mikroskopická analýza aktivovaného kalu a plovoucích materiálů z ČOV
  Časový i obsahový plán kurzu je variabilní a je vždy modifikován individuálně na základě požadavků účastníků a úrovně jejich znalostí/specializace. Standardně je doporučována dvoudenní varianta kurzu v rozsahu 6 hod/d zaměřená primárně na praktické postupy a uplatňování získaných výsledků pro provozní praxi.
  3
  nejsou stanoveny
  úhrada kurzovného
  • shrink expand
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
   nejsou uvedeny
  • shrink expand
   Růžičková Iveta Ing. Ph.D.
   Department of Water Technology and Environmental Engineering
   Department of Water Technology and Environmental Engineering
   VŠCHT v Praze
  • shrink expand
   2022/2023
   winter and summer semester
   Short-time
   12 hours
  • shrink expand
   0 Kč / kurz
   stanovena individuálně dle časového a obsahového rozsahu
  • shrink expand
   online
   Růžičková Iveta Ing. Ph.D.
   Iveta.Ruzickova@vscht.cz
   220 443 150
   01.09.2022 - 01.05.2023
   individuální dohoda
   Pro přijetí je potřeba kontaktovat garanta kurzu - Růžičková Iveta Ing. Ph.D. (Iveta.Ruzickova@vscht.cz) a dohodnout si konkrétní náplň kurzu, časové možnosti a cenu