Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2022/2023. However, the academic year for the next admission procedure is 2024/2025.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Mikroskopická analýza aktivovaného kalu a plovoucích materiálů z ČOV (C-K217-0002)

  Mikroskopická analýza aktivovaného kalu a plovoucích materiálů z ČOV
  Lifelong learning programme - Interest-oriented
  Faculty of Environmental Technology
  full-time
  Czech
  Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodikou standardní mikroskopické analýzy aktivovaného kalu a plovoucího materiálu z ČOV. Tato zahrnuje vyhodnocení základní morfologických charakteristik vloček (velikost, tvar, struktury), druhového výskytu vyššího osídlení a četnosti a typového zastoupení vláknitých mikroorganismů, a to s použitím nativních i barvených preparátů (Gramovo a Neisserovo barvení). Výstupem kurzu je schopnost absolventa identifikovat a popsat separační problémy na ČOV a navrhnout jejich řešení v provozních podmínkách.
  Mikroskopická analýza aktivovaného kalu a plovoucích materiálů z ČOV
  Časový i obsahový plán kurzu je variabilní a je vždy modifikován individuálně na základě požadavků účastníků a úrovně jejich znalostí/specializace. Standardně je doporučována dvoudenní varianta kurzu v rozsahu 6 hod/d zaměřená primárně na praktické postupy a uplatňování získaných výsledků pro provozní praxi.
  10
  nejsou stanoveny
  úhrada kurzovného

   • shrink expand
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    nejsou uvedeny
   • shrink expand
    Růžičková Iveta Ing. Ph.D.
    Department of Water Technology and Environmental Engineering
    Department of Water Technology and Environmental Engineering
    VŠCHT v Praze
   • shrink expand
    2022/2023
    winter and summer semester
    Short-time
    12 hours
   • shrink expand
    0 Kč / kurz
    stanovena individuálně dle časového a obsahového rozsahu
   • shrink expand
    online
    Růžičková Iveta Ing. Ph.D.
    Iveta.Ruzickova@vscht.cz
    220 443 150
    01.09.2022 - 01.05.2023
    individuální dohoda
    Pro přijetí je potřeba kontaktovat garanta kurzu - Růžičková Iveta Ing. Ph.D. (Iveta.Ruzickova@vscht.cz) a dohodnout si konkrétní náplň kurzu, časové možnosti a cenu