Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 227)
Registration for 2023/2024 both
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Faculty :Faculty of Food and Biochemical Technology
Guarantor :Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Date :Nov 18, 2022 - Friday
Time :09:00
End :Nov 18, 2022, 12:00 AM
Cancel before :Nov 15, 2022, 10:00 AM
Registration until :Nov 17, 2022, 10:00 AM
Building :PA - A
Room :A02, VŠCHT budova A,
Teacher :Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D.
Capacity :30
Number of registered :29
Information :Písemná část zkoušky (45 min) zahrnuje:
A) 20 otázek výběrového testu (minimum správných odpovědí/bodů 10; dosažení jen 9 bodů = klasifikace zkoušky F)
B) 3 otevřené otázky (vlastní popis biologických objektů, dějů, procesů a pod.)

Na základě výsledku písemné části je navržena klasifikace, kterou student může přijmout jako konečnou. Pro změnu k lepšímu může využít pokračování zkoušky ústní formou, která v den vypsaného termínu.

Hodnocení písemné části probíhá obvykle 2 hodiny a výsledky jsou pak bez zbytečného prodlení vyhlášeny (způsob vyhlášení stanoví zkoušející).

K zápisu klasifikace je třeba ústního vyjádření studenta, že souhlasí s výsledkem dle písemné části, nebo si přeje ještě absolvovat část ústní.

Upozornění: student, který se bez řádné omluvy (doložitelné závažné důvody) nedostaví, je klasifikován F (a přichází tak zbytečně o jeden pokus)
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
B320003 FFBT Biology I 2022/2023 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Faculty Year Semester Type Date of registration
1. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 01, 2022, 09:43 PM
2. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 16, 2022, 08:41 AM
3. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 09:54 AM
4. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 09:54 AM
5. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 10:45 AM
6. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 11:45 AM
7. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 11:46 AM
8. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 11:48 AM
9. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 12:44 PM
10. Kirishiantsev Ivan Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 03:31 PM
11. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 05:35 PM
12. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 07:03 PM
13. Váňová Iveta Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 03, 2022, 09:54 AM
14. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 03, 2022, 03:04 PM
15. Chalupová Veronika Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 03, 2022, 03:06 PM
16. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 03, 2022, 03:12 PM
17. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 03, 2022, 10:45 PM
18. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 04, 2022, 10:07 AM
19. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 05, 2022, 11:21 AM
20. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 05, 2022, 03:19 PM
21. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 05, 2022, 03:30 PM
22. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 06, 2022, 12:21 PM
23. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 07, 2022, 08:19 AM
24. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 07, 2022, 09:00 AM
25. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 09, 2022, 10:17 AM
26. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 10, 2022, 09:46 AM
27. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 12, 2022, 11:54 AM
28. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 15, 2022, 12:23 PM
29. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 09:54 AM
 
VŠCHT Praha