Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 206)
Registration for 2022/2023 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Faculty :Faculty of Food and Biochemical Technology
Guarantor :Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Date :16.12.2022 - Friday
Time :09:00
End :16.12.2022
Cancel before :13.12.2022 10:00
Registration until :15.12.2022 10:00
Building :PA - A
Room :A02 : střední posluchárna, dataprojektor, interaktivní tabule
Teacher :Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D.
Capacity :30
Number of registered :30
Information :Písemná část zkoušky (45 min) zahrnuje:
A) 20 otázek výběrového testu (minimum správných odpovědí/bodů 10; dosažení jen 9 bodů = klasifikace zkoušky F)
B) 3 otevřené otázky (vlastní popis biologických objektů, dějů, procesů a pod.)

Na základě výsledku písemné části je navržena klasifikace, kterou student může přijmout jako konečnou. Pro změnu k lepšímu může využít pokračování zkoušky ústní formou, která v den vypsaného termínu.

Hodnocení písemné části probíhá obvykle 2 hodiny a výsledky jsou pak bez zbytečného prodlení vyhlášeny (způsob vyhlášení stanoví zkoušející).

K zápisu klasifikace je třeba ústního vyjádření studenta, že souhlasí s výsledkem dle písemné části, nebo si přeje ještě absolvovat část ústní.

Upozornění: student, který se bez řádné omluvy (doložitelné závažné důvody) nedostaví, je klasifikován F (a přichází tak zbytečně o jeden pokus)
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
B320003 FFBT Biology I 2022/2023 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Faculty Year Semester Type Date of registration
1. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 01.11.2022 13:02:35
2. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 01.11.2022 13:04:08
3. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 01.11.2022 13:04:12
4. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 01.11.2022 14:52:49
5. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 01.11.2022 14:53:22
6. Zetek Jan Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 01.11.2022 14:53:55
7. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 01.11.2022 15:17:24
8. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 01.11.2022 15:36:29
9. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 01.11.2022 16:40:38
10. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 01.11.2022 17:28:13
11. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 01.11.2022 20:43:37
12. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 09:11:53
13. Prikhodko Daniil Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 10:06:15
14. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 10:15:50
15. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 10:31:09
16. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 10:48:00
17. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 10:48:32
18. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 12:33:56
19. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 13:05:13
20. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 14:02:46
21. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 14:03:31
22. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 29.11.2022 18:18:01
23. Sokolová Marina Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.12.2022 13:40:02
24. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.12.2022 15:16:02
25. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 05.12.2022 11:34:01
26. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 10.12.2022 19:39:41
27. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 11.12.2022 01:27:57
28. Fialová Ema Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 12.12.2022 16:48:06
29. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 12.12.2022 21:11:07
30. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 13.12.2022 16:09:38
 
VŠCHT Praha