Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 227)
Registration for 2023/2024 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Faculty :Faculty of Food and Biochemical Technology
Guarantor :Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Date :Dec 16, 2022 - Friday
Time :09:00
End :Dec 16, 2022, 12:00 AM
Cancel before :Dec 13, 2022, 10:00 AM
Registration until :Dec 15, 2022, 10:00 AM
Building :PA - A
Room :A02, VŠCHT budova A,
Teacher :Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D.
Capacity :30
Number of registered :30
Information :Písemná část zkoušky (45 min) zahrnuje:
A) 20 otázek výběrového testu (minimum správných odpovědí/bodů 10; dosažení jen 9 bodů = klasifikace zkoušky F)
B) 3 otevřené otázky (vlastní popis biologických objektů, dějů, procesů a pod.)

Na základě výsledku písemné části je navržena klasifikace, kterou student může přijmout jako konečnou. Pro změnu k lepšímu může využít pokračování zkoušky ústní formou, která v den vypsaného termínu.

Hodnocení písemné části probíhá obvykle 2 hodiny a výsledky jsou pak bez zbytečného prodlení vyhlášeny (způsob vyhlášení stanoví zkoušející).

K zápisu klasifikace je třeba ústního vyjádření studenta, že souhlasí s výsledkem dle písemné části, nebo si přeje ještě absolvovat část ústní.

Upozornění: student, který se bez řádné omluvy (doložitelné závažné důvody) nedostaví, je klasifikován F (a přichází tak zbytečně o jeden pokus)
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
B320003 FFBT Biology I 2022/2023 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Faculty Year Semester Type Date of registration
1. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 01, 2022, 01:02 PM
2. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 01, 2022, 01:04 PM
3. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 01, 2022, 01:04 PM
4. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 01, 2022, 02:52 PM
5. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 01, 2022, 02:53 PM
6. Zetek Jan Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 01, 2022, 02:53 PM
7. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 01, 2022, 03:17 PM
8. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 01, 2022, 03:36 PM
9. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 01, 2022, 04:40 PM
10. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 01, 2022, 05:28 PM
11. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 01, 2022, 08:43 PM
12. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 09:11 AM
13. Prikhodko Daniil Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 10:06 AM
14. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 10:15 AM
15. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 10:31 AM
16. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 10:48 AM
17. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 10:48 AM
18. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 12:33 PM
19. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 01:05 PM
20. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 02:02 PM
21. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 02, 2022, 02:03 PM
22. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Nov 29, 2022, 06:18 PM
23. Sokolová Marina Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 02, 2022, 01:40 PM
24. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 02, 2022, 03:16 PM
25. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 05, 2022, 11:34 AM
26. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 10, 2022, 07:39 PM
27. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 11, 2022, 01:27 AM
28. Fialová Ema Bc. Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 12, 2022, 04:48 PM
29. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 12, 2022, 09:11 PM
30. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 13, 2022, 04:09 PM
 
VŠCHT Praha