Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 227)
Registration for 2023/2024 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Faculty :Faculty of Chemical Technology
Guarantor :Department of Organic Technology (111)
Date :Jan 10, 2023 - Tuesday
Time :08:00
End :Jan 10, 2023, 12:00 AM
Registration from :Nov 15, 2022, 08:00 PM
Cancel before :Jan 09, 2023, 10:00 AM
Registration until :Jan 09, 2023, 10:00 AM
Teacher :Bartošová Olga MUDr. Ph.D.
Capacity :15
Number of registered :3
Note :Zkoušející bude upřesněn později
Information :Studenti přijdou vždy 10 minut před začátkem zkoušky na Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2, a vyčkají na příchod zkoušejícího před malou posluchárnu (č. dveří: 3067) ve 2. patře (naproti sekretariátu).
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
M111013 FCT Pharmacology 2022/2023 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Faculty Year Semester Type Date of registration
1. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 15, 2022, 08:14 PM
2. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 25, 2022, 06:48 PM
3. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Dec 10, 2022, 12:37 PM
 
VŠCHT Praha