Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 227)
Registration for 2023/2024 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Faculty :Faculty of Chemical Technology
Guarantor :Department of Organic Technology (111)
Date :Jan 27, 2023 - Friday
Time :09:00
End :Jan 27, 2023, 12:00 AM
Registration from :Nov 15, 2022, 08:00 PM
Cancel before :Jan 26, 2023, 10:00 AM
Registration until :Jan 26, 2023, 10:00 AM
Teacher :Kutinová Canová Nikolina MUDr. Ph.D.
Capacity :15
Number of registered :12
Information :Studenti přijdou vždy 10 minut před začátkem zkoušky na Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2, a vyčkají na příchod zkoušejícího před malou posluchárnu (č. dveří: 3067) ve 2. patře (naproti sekretariátu).
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
M111013 FCT Pharmacology 2022/2023 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Faculty Year Semester Type Date of registration
1. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Dec 11, 2022, 12:15 PM
2. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Dec 11, 2022, 12:16 PM
3. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Dec 14, 2022, 08:36 PM
4. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Jan 04, 2023, 02:03 AM
5. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Jan 04, 2023, 01:08 PM
6. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Jan 24, 2023, 08:20 PM
7. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Jan 12, 2023, 01:15 AM
8. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Jan 13, 2023, 01:57 PM
9. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Jan 13, 2023, 03:13 PM
10. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Jan 23, 2023, 06:20 AM
11. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Jan 23, 2023, 08:38 AM
12. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Jan 07, 2023, 05:33 PM
 
VŠCHT Praha