Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 195)
Registration for 2021/2022 winter
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Show:
all courses
Properties:
 
export to excel
CapacityCourseTypeSemesterDateTimeBuildingRoomGuarantorTeacherCancel beforeRegistration untilRegistration from
detail 3/14
Methods of Structural and Surface Analysis (AM402004) exam winter 27.01.2022 - Thursday 13:00 403 Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00
kancelář rektora - rector's office A181
detail 2/4
Human Biology (B111008) exam winter 27.01.2022 - Thursday 13:00 111 Otová Berta doc. RNDr. CSc. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00
detail 0/10
Web Aplication in Chemistry (B445003) exam winter 27.01.2022 - Thursday 13:00 A A40 445 Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00
detail 0/10
Spreadsheet Applications (B445006) exam winter 27.01.2022 - Thursday 13:00 A A40 445 Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00
detail Z 1/4
Chemical kinetics and chemical reactors engineering (M111003) exam winter 27.01.2022 - Thursday 13:00 A AS31A 111 Čapek Pavel doc. Ing. CSc. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00
detail 1/4
Fundamentals of Food Processing Management (M324002) exam winter 27.01.2022 - Thursday 13:00 B B21 324 Pivoňka Jan Ing. Ph.D. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00
detail 3/14
Methods of Structural and Surface Analysis (M402004) exam winter 27.01.2022 - Thursday 13:00 403 Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00
kancelář rektora - rector's office A181
detail 7/30
Safety Engineering (M409009) exam winter 27.01.2022 - Thursday 13:00 B B32 409 Jahoda Milan doc. Dr. Ing. 27.01.2022 09:00 27.01.2022 09:00 13.01.2022 00:00
detail 7/30
Fluid Mechanics (M409014) exam winter 27.01.2022 - Thursday 13:00 B B32 409 Jahoda Milan doc. Dr. Ing. 27.01.2022 09:00 27.01.2022 09:00 13.01.2022 00:00
detail 3/14
Methods of Structural and Surface Analysis (S402014) exam winter 27.01.2022 - Thursday 13:00 403 Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00
kancelář rektora - rector's office A181
detail 1/6
Management and quality systems in production of biomaterials (M106013) exam winter 27.01.2022 - Thursday 13:30 106 Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00
místnost A58
detail 41/50
Introduction to Food and Biochemical Sciences (B322002) exam winter 27.01.2022 - Thursday 14:00 B BI 322 Filip Vladimír prof. Ing. CSc. 24.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00 01.12.2021 14:00
detail 0/2
Professional English Language B (B834002) exam winter 27.01.2022 - Thursday 14:00 B K3 834 Janáková Milena Mgr. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00
Ústní zkouška z Odborného anglického jazyka+prezentace
detail Z 3/6
Introduction to economy and managemen (B837004) exam winter 27.01.2022 - Thursday 15:00 837 Strachotová Dana Ing. Ph.D. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00
ústní zkouška, on line, MS Teams
detail 5/12
Six Sigma (AM501028) exam winter 27.01.2022 - Thursday 16:00 J 1C 837 Kovalová Michaela Ing. Ph.D. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00 03.12.2021 00:00
detail 0/4
Art History V (B148012) exam winter 27.01.2022 - Thursday 16:00 A A107 148 Horák Petr Mgr. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00
detail 0/1
Methods of Conservation Survey (B148003) exam winter 27.01.2022 - Thursday 16:30 106 Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00
detail 0/1
Analysis of materials (M106012) exam winter 27.01.2022 - Thursday 16:30 106 Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00
detail 0/1
Forensic analysis of metallic and inorganic non-metallic materials (M106017) exam winter 27.01.2022 - Thursday 16:30 106 Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00
detail 3/13
Microeconomic Theory (M501005) exam winter 27.01.2022 - Thursday 18:00 837 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00
detail 5/15
Isolation and Characterisation of Biomacromolecules (B320010) exam winter 28.01.2022 - Friday 08:30 B B21 320 Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 1/3
Atomic Spectrometry (M402001) exam winter 28.01.2022 - Friday 08:30 402 Mestek Oto prof. Ing. CSc. 27.01.2022 08:00 27.01.2022 08:00
Místnost A143, pořadí studentů bude upřesněno den před zkouškou
detail 1/3
Elemental analysis (M402024) exam winter 28.01.2022 - Friday 08:30 402 Mestek Oto prof. Ing. CSc. 27.01.2022 08:00 27.01.2022 08:00
Místnost A143, pořadí studentů bude upřesněno den před zkouškou
detail 3/12
Biochemistry II (AB320002) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:00 B B363 320 Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 2/10
Mathematics A (AB413001) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:00 J 1A 837 Mácha Václav RNDr. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
Math exam for students of economy.
detail 3/12
Enzymology (AM320010) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:00 B B363 320 Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 2/10
Introduction to Study of Materials (B108002) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:00 108 Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00 30.11.2021 00:00
Zkouška proběhne distančně na platformě MS Teams.
detail 2/9
Methods of Conservation Survey (B148003) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:00 B B06 106 Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 1/5
Organic materials of cultural heritage objects II (B148028) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:00 A A107 148 Ďurovič Michal doc. Dr. Ing. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 2/20
Microscopy and microanalysis in forensic science (B320013) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:00 B B32 320 Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 3/10
Analytical Chemistry A (B402003) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:00 A A105 402 Člupek Martin Ing. Ph.D. 27.01.2022 15:00 27.01.2022 15:00
Analytická chemie A - zápočet
detail 2/5
Introduction to Mathematical Optimization (B413009) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:00 J 3D 837 Vozárová Pavla Ing. Mgr. Ph.D., M.A. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 2/9
Analysis of materials (M106012) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:00 B B06 106 Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 2/9
Forensic analysis of metallic and inorganic non-metallic materials (M106017) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:00 B B06 106 Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 3/12
Enzymology (M320010) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:00 B B363 320 Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 3/12
Structural Bioinformatics seminar (M320022) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:00 B B363 320 Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 3/20
Chemistry of Saccharides and Biopolymers (M342010) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:00 B B36 342 Šimák Ondřej Ing. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 8/15
Measurement and control in industrial processes (M444004) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:00 A A335 445 Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 3/12
Biochemistry II (S320002) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:00 B B363 320 Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 3/12
Advanced Biochemistry (S320003) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:00 B B363 320 Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 0/5
Chemistry and Technology of Cosmetics (M322005) exam winter 28.01.2022 - Friday 09:30 322 Šmidrkal Jan prof. Ing. CSc. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00 19.01.2022 00:00
detail 2/10
Environmental Engeneering (B240003) exam winter 28.01.2022 - Friday 10:00 B B11 240 Šír Marek Ing. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 3/10
Basics cosmetics (B322004) exam winter 28.01.2022 - Friday 10:00 B B02 322 Hrádková Iveta doc. Ing. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00 01.12.2021 00:00
detail 1/9
Biomaterials (M126001) exam winter 28.01.2022 - Friday 10:00 B B360 126 Slepičková Kasálková Nikola Ing. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 1/9
Biomaterials (P126003) exam both 28.01.2022 - Friday 10:00 B B360 126 Slepičková Kasálková Nikola Ing. Ph.D. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 2/5
Introduction to Mathematical Optimization (B413009) exam winter 28.01.2022 - Friday 11:00 J 3D 837 Vozárová Pavla Ing. Mgr. Ph.D., M.A. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 0/10
Preventive Conservation (M148001) exam winter 28.01.2022 - Friday 11:00 A A107 148 Ďurovič Michal doc. Dr. Ing. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 0/10
Preventive Conservation (N148003) exam winter 28.01.2022 - Friday 11:00 A A107 148 Ďurovič Michal doc. Dr. Ing. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00
detail 0/5
Metrology in chemistry (M402021) exam winter 28.01.2022 - Friday 11:30 A A21 402 Mestek Oto prof. Ing. CSc. 27.01.2022 10:00 27.01.2022 10:00 14.01.2021 12:00
Povoleny libovolné pomůcky kromě komunikačních
detail 2/7
Macroeconomic Theory (AM501007) exam winter 28.01.2022 - Friday 12:00 J 3B 837 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. 26.01.2022 10:00 26.01.2022 10:00
Results 201-250 of 833 previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17 next
 
VŠCHT Praha