Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 187)
Registration for 2019/2020 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Guarantor :Department of Organic Technology (111)
Date :12.12.2019 - Thursday
Time :08:00
End :12.12.2019
Registration from :01.11.2019 08:00
Cancel before :11.12.2019 10:00
Registration until :11.12.2019 10:00
Teacher :Bartošová Olga MUDr. Ph.D.
Capacity :12
Number of registered :9
Note :Seminární místnost č. 2(FARMS2), 1.patro, č.dv. 2080 do 11:45 h nebo FARMS1 8:00-13.00 h
Information :Studenti přijdou vždy 10 minut před začátkem zkoušky na Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2, před posluchárnu ve 2. patře.
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
M111013 Pharmacology 2019/2020 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Year Semester Type Date of registration
1. Zítková Kateřina Bc. Pharmacology (M111013) 2019/2020 winter examination 01.11.2019 08:00:06
2. Szedlárová Nikoleta Bc. Pharmacology (M111013) 2019/2020 winter examination 01.11.2019 08:00:08
3. Horáčková Lenka Bc. Pharmacology (M111013) 2019/2020 winter examination 01.11.2019 08:25:53
4. Palbuchtová Leona Bc. Pharmacology (M111013) 2019/2020 winter examination 01.11.2019 08:26:45
5. Rajmonová Anežka Bc. Pharmacology (M111013) 2019/2020 winter examination 01.11.2019 08:55:12
6. Vostoupalová Andrea Bc. Pharmacology (M111013) 2019/2020 winter examination 01.11.2019 13:13:55
7. Plechatá Michaela Bc. Pharmacology (M111013) 2019/2020 winter examination 04.11.2019 15:54:54
8. Trousil Pavel Bc. Pharmacology (M111013) 2019/2020 winter examination 05.11.2019 11:42:41
9. Dokiichuk Semen Bc. Pharmacology (M111013) 2019/2020 winter examination 30.11.2019 15:16:01
 
VŠCHT Praha