Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 183)
Registration for 2019/2020 both
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Guarantor :Department of Organic Technology (111)
Date :23.01.2020 - Thursday
Time :08:00
End :23.01.2020
Registration from :01.11.2019 08:00
Cancel before :22.01.2020 10:00
Registration until :22.01.2020 10:00
Teacher :Bartošová Olga MUDr. Ph.D.
Capacity :12
Number of registered :3
Note :Seminární místnost č.2 (FARMS2), 1. patro, č.dveří 2080 do 11:45 h nebo FARMS1 8-13 hod
Information :Studenti přijdou vždy 10 minut před začátkem zkoušky na Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2, před posluchárnu ve 2. patře.
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
M111013 Pharmacology 2019/2020 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Year Semester Type Date of registration
1. Sušická Markéta Bc. Pharmacology (M111013) 2019/2020 winter examination 17.12.2019 06:55:41
2. Biryukova Evgeniya Bc. Pharmacology (M111013) 2019/2020 winter examination 15.01.2020 18:34:53
3. Rodionova Anna Bc. Pharmacology (M111013) 2019/2020 winter examination 19.01.2020 11:31:29
 
VŠCHT Praha