Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 194)
Registration for 2020/2021 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
  • You need to have the course credited before the exam.
Guarantor :Department of Analytical Chemistry (402)
Date :19.10.2020 - Monday
Time :10:00
End :19.10.2020
Cancel before :16.10.2020 10:00
Registration until :18.10.2020 10:00
Building :B - B
Room :BIII_COVID : Skutečné obsazení posluchárny v ZS 2020/21
Teacher :Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Capacity :9
Number of registered :7
Break :12:00 (0 min)
Note :Analytická chemie I - ZK, předtermín přednostně pro studenty FPBT - Laboratoř analýzy potravin
Information :Analytická chemie I - ZK, předtermín přednostně pro studenty FPBT - Laboratoř analýzy potravin. Ostatní studenti mohou zkoušku v tomto termínu skládat pouze za předpokladu nevyčerpání kapacity ze strany studentů FPBT se zapsanou studijní povinností Laboratoř analýzy potravin.
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
N402002A Analytical Chemistry I 2020/2021 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Year Semester Type Date of registration
1. Lutovinova Yulia Analytical Chemistry I (N402002A) 2020/2021 winter examination 02.10.2020 15:25:33
2. Bendová Marie Analytical Chemistry I (N402002A) 2020/2021 winter examination 03.10.2020 15:20:54
3. Staňková Martina Analytical Chemistry I (N402002A) 2020/2021 winter examination 05.10.2020 10:05:51
4. Klingel Martin Analytical Chemistry I (N402002A) 2020/2021 winter examination 05.10.2020 14:01:27
5. Rubeš Vojtěch Analytical Chemistry I (N402002A) 2020/2021 winter examination 06.10.2020 14:20:03
6. Kuzhaniyazova Aruzhan Analytical Chemistry I (N402002A) 2020/2021 winter examination 15.10.2020 12:38:03
7. Dolejšová Natálie Analytical Chemistry I (N402002A) 2020/2021 winter examination 15.10.2020 13:19:51
 
VŠCHT Praha