Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 193)
Registration for 2020/2021 both
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Guarantor :Department of Organic Technology (111)
Date :13.01.2021 - Wednesday
Time :07:30
End :13.01.2021
Registration from :09.11.2020 08:00
Cancel before :12.01.2021 10:00
Registration until :12.01.2021 10:00
Teacher :Bartošová Olga MUDr. Ph.D.
Capacity :9
Number of registered :3
Note :viz bližší informace
Information :Studenti přijdou vždy 10 minut před začátkem zkoušky na Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2 a vyčkají na příchod zkoušejícího před malou posluchárnou ve 2. patře.
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
M111013 Pharmacology 2020/2021 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Year Semester Type Date of registration
1. Zvěřinová Marie Bc. Pharmacology (M111013) 2020/2021 winter examination 30.12.2020 19:53:08
2. Mazur Lukáš Bc. Pharmacology (M111013) 2020/2021 winter examination 02.01.2021 12:18:44
3. Šindelářová Dominika Bc. Pharmacology (M111013) 2020/2021 winter examination 03.01.2021 18:00:41
 
VŠCHT Praha